Op 5 februari 2024 start Landelijk Steunpunt Verlies weer met de 7 daagse ‘Training Rouwzorg’. Kosten; €  1.650,- inclusief koffie, thee, drankje tijdens de dag. Locatie; Amersfoort. 

In deze 7-daagse ‘Training Rouwzorg’ leer je vaardigheden om mensen met een groot verlies (verlies van een dierbare, gezondheid, relatie of werk) te helpen om intense verliesgevoelens (van alles overspoelend verdriet tot heftige boosheid, van diepe angsten tot aanstekelijke blijdschap) te kunnen dragen.  

Rianne van Dijk, MSc. van de Universiteit Utrecht doet onderzoek naar: ‘hoe ouders en kind(eren) met elkaar omgaan na een scheiding en wat dit betekent voor de ontwikkeling van kinderen.’ Voor haar onderzoek is ze op zoek naar gezinnen waarvan ouders 1,5 jaar of korter geleden uit elkaar zijn gaan wonen of binnenkort uit elkaar gaan en waarbij één of meer kinderen tussen de 8-16 jaar bij betrokken zijn. Lees meer . .

 

Harriëtte Modderman heeft afgelopen jaren voor de LSV Academie de functie vervuld van opleidingsmanagers en procesbegeleider. Harriëtte heeft aangegeven dat ze haar functie, vanaf 1 juli dit jaar, neer zal leggen. Harriëtte gaat, in contact met haar cliënten en dicht bij huis in Drachten, haar eigen praktijk ‘Minskenwurk’ verder uitbouwen. Gelukkig blijft Harriëtte wel als gastdocent verbonden aan de LSV Academie.

Huisartsen sturen psychosociale klachten door naar de POH-GGZ (Praktijkondersteuner huisartszorg  GGZ ). De werkzaamheden van de praktijkondersteuner GGZ zijn gericht op het verhelderen van psychosociale klachten en om adequaat door te verwijzen. Meestal verwijst een POH-GGZ door naar een reguliere psycholoog,  psychotherapeut of psychiater. rouw- en verliesbegeleiders zijn bij veel POH-GGZ-ers niet bekend. Ook niet in het verschil van benadering tussen de reguliere psycholoog en een rouw- en verliesbegeleider. Het is voor een Rouw- en verliesbegeleider belangrijk om zich bij een POH-GGZ bekend te maken en te laten zien dat rouw-gerelateerde problematiek om een wezenlijke andere benadering vraagt dan dat reguliere psychologen bieden. 

Het Landelijk Steunpunt Verlies (voorheen LSR) heeft jaren lang nabestaanden en naasten per mail en telefonisch geholpen met het zoeken van een rouw- en verliesbegeleider bij hen in de buurt. Al weer jaren geleden ontvingen we per jaar 1.200 tot 1.500 verzoeken voor doorverwijzing. Ons verwijsbestand was en is nog steeds  een belangrijk hulpmiddel. Afgelopen jaren zijn de doorverwijsvragen steeds minder geworden. Steeds meer weten hulpzoekenden zelf hun weg te vinden op internet en op onze website. En wellicht ontvangen hulpzoekenden ook meer hulp van artsen, uitvaartbegeleiders, naasten en vrijwilligers organisaties. Maar wellicht is er ook een zwevende en zwervende groep die geen adequate hulp kan vinden.  Of een groep hulpzoekenden die in de reguliere hulpverlening niet adequaat geholpen wordt. Hoe kunnen we die groep bereiken en zicht geven op de hulpverlening die wij bieden?