Als professional wil je natuurlijk deskundig (rouw)zorg verlenen en je natuurlijk blijven ontwikkelen op de arbeidsmarkt. Binnen de rouw- en verliesbegeleiding zijn diverse specialisatie mogelijk, waaronder de training rouwzorg, bijscholing of een post-HBO Rouw- en Verliesbegeleider die worden gegeven aan onze eigen Academie in Amersfoort.

Op 7 oktober 2022 start Landelijk Steunpunt Verlies weer met de 7 daagse ‘Training Rouwzorg’. Kosten; €  1.650,- inclusief koffie, thee, drankje tijdens de dag. Locatie; Amersfoort. 

In deze 7-daagse ‘Training Rouwzorg’ leer je vaardigheden om mensen met een groot verlies (verlies van een dierbare, gezondheid, relatie of werk) te helpen om intense verliesgevoelens (van alles overspoelend verdriet tot heftige boosheid, van diepe angsten tot aanstekelijke blijdschap) te kunnen dragen.  

Rianne van Dijk, MSc. van de Universiteit Utrecht doet onderzoek naar: ‘hoe ouders en kind(eren) met elkaar omgaan na een scheiding en wat dit betekent voor de ontwikkeling van kinderen.’ Voor haar onderzoek is ze op zoek naar gezinnen waarvan ouders 1,5 jaar of korter geleden uit elkaar zijn gaan wonen of binnenkort uit elkaar gaan en waarbij één of meer kinderen tussen de 8-16 jaar bij betrokken zijn. Lees meer . .

 

Harriëtte Modderman heeft afgelopen jaren voor de LSV Academie de functie vervuld van opleidingsmanagers en procesbegeleider. Harriëtte heeft aangegeven dat ze haar functie, vanaf 1 juli dit jaar, neer zal leggen. Harriëtte gaat, in contact met haar cliënten en dicht bij huis in Drachten, haar eigen praktijk ‘Minskenwurk’ verder uitbouwen. Gelukkig blijft Harriëtte wel als gastdocent verbonden aan de LSV Academie.

Huisartsen sturen psychosociale klachten door naar de POH-GGZ (Praktijkondersteuner huisartszorg  GGZ ). De werkzaamheden van de praktijkondersteuner GGZ zijn gericht op het verhelderen van psychosociale klachten en om adequaat door te verwijzen. Meestal verwijst een POH-GGZ door naar een reguliere psycholoog,  psychotherapeut of psychiater. rouw- en verliesbegeleiders zijn bij veel POH-GGZ-ers niet bekend. Ook niet in het verschil van benadering tussen de reguliere psycholoog en een rouw- en verliesbegeleider. Het is voor een Rouw- en verliesbegeleider belangrijk om zich bij een POH-GGZ bekend te maken en te laten zien dat rouw-gerelateerde problematiek om een wezenlijke andere benadering vraagt dan dat reguliere psychologen bieden.