Op 5 februari 2024 start Landelijk Steunpunt Verlies weer met de 7 daagse ‘Training Rouwzorg’. Kosten; €  1.650,- inclusief koffie, thee, drankje tijdens de dag. Locatie; Amersfoort. 

In deze 7-daagse ‘Training Rouwzorg’ leer je vaardigheden om mensen met een groot verlies (verlies van een dierbare, gezondheid, relatie of werk) te helpen om intense verliesgevoelens (van alles overspoelend verdriet tot heftige boosheid, van diepe angsten tot aanstekelijke blijdschap) te kunnen dragen.  

De training Rouwzorg is een onmisbare ondersteuning voor diegenen die in hun werk geconfronteerd worden met cliënten en patiënten met verlies (denk aan maatschappelijk werker tot praktijkondersteuner huisarts, hulpverlener slachtofferhulp tot palliatieve zorg, uitvaartverzorger tot jobcoach). Eenieder die beschikt over levenservaring, reflectief vermogen en een groot hart om cliënten of patiënten te helpen om hun verlies te dragen, is welkom op deze training. 

 

Waarom deze training rouwzorg?

Verlies verstoort ons perfecte en maakbare leven. Mensen die om rouwenden heen staan verdragen verdriet dikwijls niet langer dan drie maanden. Uit zelfbescherming verstopt een rouwende het verdriet in het hart en gebruikt medicijnen om de emotionele pijn er onder te houden. Hulp is nodig omdat het dragen van verlies voor velen niet of nauwelijks uit te houden is en aanleiding kan zijn, soms pas jaren later, tot psychosociale stoornissen (depressiviteit, fobieën, vereenzaming).

 

Essentie van de training

De essentie van deze training is: ‘Hoe je rouwenden kunt helpen om hun eigen rouwlast te dragen’. Dat doen we vanuit een nieuwe rouwopvatting. Daarbij gaat het niet om rouw op te lossen (loslaten van verdriet, verwerken van verlies en een plekje geven van wat verloren is gegaan) maar om het verlorene mee te nemen in de levensloop (toelaten van verdriet en het toelaten van de beweging tussen verlies en herstel). De nieuwe opvatting over rouw zijn steunend om de (on)vervulde verlangens naar liefde, hechting en zingeving niet op slot te zetten maar mee te nemen in de levensloop. In deze training word je uitgenodigd om educatieve-steungesprekken te voeren die mensen helpen om hun verlies te dragen. De basis van de training ligt bij de ervaring van de hulpverlener zelf. Die weet vanuit zijn/haar eigen leven hoe het is om een groot verlies te kunnen dragen.

 

 

Iets voor jou?

Kom je in je werk, beroepsmatig of als vrijwilliger, regelmatig in aanraking met cliënten of patiënten die een groot verlies hebben geleden? Wil je deze mensen de ruimte geven om te rouwen? Wil je met al je aandachtig voor die ander aanwezig zijn? Ben je gefascineerd door het onderwerp rouw? Dan is het trainingsprogramma ‘Rouwzorg’ iets voor jou. Schrijf je in op onze website

 

Kom je meedoen met deze waardevolle training? Je bent van harte welkom!