Johan Maes vertrekt per 1 januari 2017 als programmaleider bij de LSV Academie. Johan gaat zich meer richten op het verdiepen van het vakgebied ‘Rouw en verlies’. Zo komt hij volgend jaar uit met zijn nieuwe boek over ‘Rouw Integratie Traject’. Johan heeft aangegeven dat zijn ontwikkel -en schrijfactiviteiten  niet langer meer te combineren zijn met zijn functie als programmaleider van de LSV Academie. 

Johan Maes heeft de afgelopen vier jaar een belangrijke bijdrage geleverd aan het psychosociale werkveld ‘Rouw en verlies’. Van zijn hand verschenen de boeken ‘Leven met gemis’, ‘Ze zeggen dat het overgaat’ en ‘Gehavend’ terwijl hij tevens eindredacteur was van het handboek ‘Rouw, Rouwbegeleiding, Rouwtherapie’. Johan heeft voor de deelnemers aan de Post-Hbo opleiding een onvergetelijke bijdrage geleverd aan de nieuwe visie op rouw. Daarbij gaat het niet om het procesmatige emotionele proces dat rouwenden moeten doorlopen om het verlies te boven te komen, achter zich te laten, te voleindigen of te accepteren maar het gaat eerder om het bewerken van verlies zodat het, al schikkend en reconstruerend, geïntegreerd kan worden in het eigen levensverhaal en identiteit. De nieuwe visie op rouw, van oplossings- naar ontwikkelingsgericht, is een rode draad geweest voor de inhoud en vormgeving van de lesprogramma’s. 

De LSV Academie was afgelopen zes jaar sterk gericht op het ontwikkelen van lesprogramma’s. De komende jaren zal het accent meer liggen op het uitdragen van de nieuwe visie en het verzorgen van onze gekwalificeerde opleidingen. Vanaf deze plek bedankt de LSV Academie Johan van harte voor zijn betrokkenheid en inzichten en wensen hem het allerbeste toe.