Hulp en advies bij rouw en verlies
Academie

ROUW EN VERLIES AANPAK ALS AANVULLING OP HET GEBRUIKELIJKE REPERTOIRE

 

Je bent werkzaam in de psychosociale hulpverlening. Je focust op de wisselwerking tussen je cliënt en zijn omgeving en bent opgeleid in oplossingsgerichte methoden en technieken. Je staat stil bij wat goed gaat en je cliënt gelukkig maakt en je focust op positieve eigenschappen om daarmee dromen van je cliënt dichterbij te brengen. Toch zul je merken dat het verlies van een dierbare, gezondheid, relatie of werk bij je cliënt, blokkades kunnen oproepen om een positieve oplossingsgerichte aanpak tot een succes te brengen. Het is dan ook steunend en effectief om, naast de gebruikelijke methode en technieken, ook clienten te kunnen begeleiden bij een veelkleurige rouw- en verliesproces.


EFFECT IN DE BEROEPSPRAKTIJK


Het toelaten van het verliesproces helpt de cliënt om de realiteit van het verlies te accepteren en om het verlies op een positieve manier te integreren in de levensloop. De cliënt voelt dan, haast vanzelf, het verlangen om te kiezen voor het leven zonder dat het gemis hoeft te worden weggestopt. Het kan zijn dat een cliënt, soms onbewust, kiest voor het toedekken, afleiden, ontkennen of afsplitsen van een betekenisvol verlies en zich volledig werpt op een positieve insteek van het leven. Jammer genoeg wordt dat dikwijls, vroeg of laat, zichtbaar in vervorming van gevoelens, gedachten en gedrag, en kan dat zelfs aanleiding zijn voor het ontwikkelen van psychosomatische klachten. 


BESTAANSRECHT GEVEN AAN VERLIES

Verlies maakt wezenlijk deel uit van wie we zijn. Ingrijpend verlies (van geliefde, werk, land, gezondheid, dromen..) kan ons zelf- en wereldbeeld, ons zelfnarratief, grondig verstoren. Niet enkel het verlies dat we zelf lijden maar ook verlieservaringen bij mensen die deel uitmaken van onze sociale identiteit (onze grootouders, ouders, kinderen …) kunnen ingrijpen; als waterrimpelingen die ontstaan nadat een steen in de vijver wordt gegooid. Rouwen heeft tot doel verlieservaringen te integreren in onze identiteit, ze eigen te maken (niet op te lossen of weg te werken), ze te verweven of te vervlechten. We schrijven en herschrijven, ordenen en herordenen, deconstrueren en reconstrueren ons zelfnarratief. Er ontstaat een bepaalde samenhang en continuïteit, een vernieuwde identiteit en beeld van onszelf, anderen en de wereld. Het op deze wijze bestaansrecht geven aan ons verlies maakt ons ontmoetbaar, voor ons zelf en voor anderen.


VAN ERVARINGSDESKUNDIGE NAAR PROFESSIONAL

Als je zelf één of meerdere betekenisvolle verliezen hebt meegemaakt, dan weet je hoe belangrijk het is om je verliesproces aan te gaan. Het helpt je om dichter bij je verdriet, boosheid of misschien angst te komen. Het helpt je ook om, misschien maar voor een deel, je grauwsluier achter je te laten en dichter bij je verlangen en je vitaliteit te komen. Je persoonlijke verlieservaring kan zo een belangrijke motivatie en bron voor verdere professionalisering worden.


VERGOEDING VANUIT BASISVERZEKERING

Rouw en verlies hoort bij het leven. Begeleiding valt derhalve niet onder de zorgverzekering. Alleen bij verstoorde of traumatische rouw kan, als de rouw- en verliesbegeleider is aangesloten bij een erkende beroepsvereniging die een contract heeft gesloten met de zorgverzekeraars, een declaratie worden ingediend bij de betreffende zorgverzekeraar. Lidmaatschap van een erkende beroepsvereniging vereist minimaal een Hbo opleiding op het psychosociale werkveld met aanvullend een geaccrediteerde Post-Hbo opleiding op het gebied van Rouw en verlies zoals dat door het LSV wordt aangeboden.