De hulpzoekenden met wie wij dagelijks contact hebben, verwijzen wij graag door voor professionele hulp daar waar wij hen niet verder kunnen helpen. Bent u werkzaam in het veld van rouw en verlies en nog niet opgenomen in ons verwijsbestand? Laat uw kwaliteiten niet verloren gaan en meld u aan voor opname in ons verwijsbestand. Vul rechts op deze pagina het aanvraagformulier in.

Het LSV biedt voor vele honderden rouwenden, die jaarlijks bij ons Centrum voor Verlies en Rouw aankloppen, een luisterend oor en nabijheid in het doordenken, doorstaan en doorademen van wat een rouwende in het verlies ervaart. Maar wij kunnen hen niet verder helpen dan dat ene gesprek. Meestal willen hulpzoekenden die bij ons Centrum voor Verlies en Rouw aankloppen in contact komen met professionele hulpverleners of lotgenotengroepen in hun buurt.

Met behulp van het verwijsbestand kunnen wij deze mensen verder helpen. Maar hulpzoekenden kunnen ook via onze website zelf naar professionele begeleiding zoeken. U kunt hier bekijken hoe het verwijsbestand eruitziet.

Informatieaanvraag Verwijsbestand

De hulpzoekenden waar wij dagelijks contact mee hebben verwijzen wij graag door voor professionele hulp daar waar wij hen niet verder kunnen helpen. Bent u reeds gecertificeerd en geregistreerd Rouw- en verliestherapeut of Rouw- en verliesbegeleider? Dan kunnen wij u in ons verwijsbestand opnemen.

Opname in ons verwijsbestand betekent voor u:

  • dat wij hulpvragers die bij ons aankloppen naar u kunnen doorverwijzen
  • dat wij uw contactgegevens opnemen in het verwijsbestand op onze website
  • dat jaarlijks meer dan 100.000 LSV-websitebezoekers direct op uw website terecht kunnen
  • dat u 4 maal per jaar onze digitale Nieuwsbrief ontvangt

 

Wilt u meer informatie over het verwijsbestand of een vermelding, dan verzoeken wij u vriendelijk het informatieformulier rechts van deze pagina zo volledig mogelijk in te vullen.