Over ons

 

De LSR Academie leidt hulpverleners op tot Rouwzorgers, Rouw- en verliesbegeleiders en Rouwtherapeuten. Dat doet ze door hulpverleners eerst te leren reflecteren op hun eigen (verlies)verhaal. Daarmee wordt de basishouding ontwikkeld van ‘presentie’ waarin ‘exploreren’ van gedachten, emoties en gedragingen van de hulpvrager meer op de voorgrond staat dan het ‘corrigeren’ daarvan. Tussen ‘presentie en interventie’ ontwikkelen hulpverleners bij de LSR Academie hun kennis, vaardigheden en attitudes om alle soorten van verlies en rouw bestaansrecht te geven en mensen te helpen om hun verlieservaringen betekenisvol te integreren in hun levensverhaal.


UITGANGSPUNTEN

De LSR Academie biedt gecertificeerde basisopleidingen en na- en bijscholing gebaseerd op:

 

  • een ontwikkelingsgerichte benadering van verlies 
  • een integratie van het verlies in de eigen levensloop
  • eigen wijze van rouwen voor iedere verliesdrager 
  • recente wetenschappelijke ontwikkelen 
  • bewezen praktijkgerichte interventies van rouw- en verliesbegeleiders en rouwtherapeuten