De innerlijke dialoog tussen hoofd en hart brengt beweging tussen de emotionele- en cognitieve coping stijl.  Dat kan nodig zijn om een gezonde mix te vinden tussen de verschillende coping stijlen. 

Plaats commentaar (117 Comments)

Wie naar de supermarkt loopt of zijn container buiten zet als de camerawagens van Google langsrijden, wordt op beeld vastgelegd.

De moeder van Roger van der Kraan overleed drie jaar geleden, maar staat op Google Maps nog voor het raam. Van der Kraan schreef erover op Twitter en veel anderen volgden. Lees meer . . .

Plaats commentaar (5 Comments)

‘Ik vind het belangrijk dat ze blijven zoeken naar de daders. Het kan niet zo zijn, dat iemand 298 mensen vermoordt en niet wordt berecht', zegt Peter van der Meer. Hij verloor zijn drie dochters en ex-vrouw bij de ramp met vlucht MH17. En daar is hij boos over. Heel boos’. Maar hoe belangrijk is het straffen van de daders voor het rouwproces? 

Plaats commentaar (4 Comments)

Verlies van een dierbare, verlies van gezondheid of van relatie of werk veroorzaken verliesgevoelens en ook de noodzaak om zich aan te passen aan de veranderende situatie. Dat laatste geeft de nodig stress. Hoe we met verlies omgaan is voor iedereen anders. 

Plaats commentaar (5 Comments)

In februari 2019 heeft het LSV een onderzoek uitgevoerd over het onderwerp ‘Rouw op het werk’. 370 deelnemers hebben aan de enquête deelgenomen. De uitkomsten van de enquête, aangevuld met literatuur onderzoek, zijn samengebracht in een rapportage over ‘Rouwverzuim’. Lees verder . . 

Plaats commentaar (4 Comments)

De bedjes blijven leeg. De lach galmt niet meer door het huis. Met het overlijden van vier kinderen in Oss op 20 september 2018 is in drie gezinnen een leegte ontstaan die nooit meer verdwijnt. Hoe pakken de ouders van de omgekomen kinderen hun leven ooit weer op?  

 

 

Plaats commentaar (5 Comments)

De SGP vindt dat werknemers bij het overlijden van naaste familieleden een aantal weken weg moeten kunnen blijven. Aanvankelijk maakten de gereformeerden zich hard voor betaald verlof, maar dat plan haalde geen meerderheid. Nu zet de partij in op onbetaald.

Plaats commentaar (3 Comments)

Verlies hoort bij het leven. Gek dan eigenlijk, dat we toch vaak niet weten wat we moeten zeggen als iemand aan het rouwen is. Journalist Merel Brons maakte dat ook mee toen haar moeder overleed: zóveel onhandige opmerkingen... Maar niks zeggen is ook geen optie. “Genegeerd worden is voor een nabestaande het allermoeilijkst.” 

Plaats commentaar (5 Comments)

Het overviel hem, emoties en het gevoel van zinloosheid. Zijn baan verdween nu écht. Ja er was een gunstige afkoopregeling. En toch was het niet echt zijn keuze. Hij voelt zich niet goed behandeld door zijn werkgever.

Plaats commentaar (5 Comments)

Vanochtend belde een vrouw die graag wil deelnemen aan een nabestaandengroep (lotgenootgroep). Haar man is een maand geleden overleden en ze kan niet wachten om haar verhaal te delen met andere lotgenoten. 'Want', zo vertelde ze, 'ik wil mijn buren en mijn kinderen niet met mijn verhalen belasten'. 

Plaats commentaar (3451 Comments)

Verdriet en je eigen ervaring van onvervulde verlangens naar liefde en wie je ten diepste wilt zijn maken de ziel onrustig. Het toelaten en volledig tot je door laten dringen van je gevoelens opent de weg naar je ziel. En andersom, het gebruik van verdedigingsmechanismes en vluchtwegen, sluiten het contact met je ziel af (lees meer).

Plaats commentaar (5 Comments)

Als je door ziekte afscheid moet nemen van het leven is een afscheidsbrief een mooie manier om de laatste dingen te zeggen tegen je partner, kinderen, familie of vrienden. Een afscheidsbrief schrijven in de eindfase van het leven geeft emotionele ruimte en rust. De schrijver kijkt terug, maar biedt aan de lezers ook een vooruit. Vervolgens kunnen naasten veel steun hebben aan een afscheidsbrief. Wat weinig of niet gezegd werd, wordt nu in woorden teruggevonden. Moeilijke of pijnlijke situaties komen soms in een ander licht te staan. En ten derde kan het natuurlijk ook andersom. Naasten kunnen er ook veel baat bij hebben om een brief te schrijven aan hun afscheidnemende dierbare. Maar wat kun je schrijven en op welke manier?

Plaats commentaar (5 Comments)

Niet gehuilde tranen over een traumatische ervaring geven stress in ons systeem. Wij kunnen ons bevrijden van die stress door onze tranen te huilen. Het verdriet kan echter zo diep zitten, dat het contact met ons verdriet ons alleen maar angstig maakt. We spreken dan van een Posttraumatisch Stresssyndroom. In dit artikel gaan we in op de wijze waarop Edith Eger, een joodse vrouw die Auschwitz en andere concentratiekampen heeft overleefd, een indrukwekkende eigen weg heeft gevonden om haar posttraumatische stress te hanteren.

Plaats commentaar (3 Comments)

Zou u iets willen vertellen over de rouwverwerking bij chronische ziekte?

Het is een verlieservaring zoals mensen die een dierbare verliezen door overlijden. Je ziet je normale leven naar beneden gaan. Je verliest het beeld dat je vanzelf had. En de familie verliest het beeld van die persoon. Want niemand had dat verwacht. Je maakt evenzeer een rouwverwerking door zoals de rouw na een overlijden. Probleem daarbij is:

Plaats commentaar (4 Comments)

Frénk van der Linden schreef eind augustus een artikel in de Volkskrant over ‘Slachtofferleed versus Oranjeliefde’. Hij interviewde Klaas-Jan Rodenburg, directeur Landelijk Steunpunt Verlies, over het effect voor nabestaanden van slachtoffers van de MH 17-ramp nu Oranje deelneemt aan de kwalificatie voor het WK 2018 in Rusland.  Klaas-Jan noemt in dat interview de vlucht MH17 voor nabestaanden ‘een onaf verhaal’. 

Plaats commentaar (3 Comments)

Hoe vaak hoor je als rouwende niet: “Je moet je verlies verwerken; je moet door de pijn heen; je moet hem of haar loslaten; zet je erover heen, het leven gaat verder; je moet erover praten, dat lucht op; je moet de draad weer oppakken; de tijd heelt alle wonden; je komt er wel weer overheen; hou je sterk; je houdt je té sterk, laat je eens een beetje gaan; je moet het een plekje geven…” 

Plaats commentaar (10 Comments)

Hij heeft ‘zelfmoord’ gepleegd, opzettelijk het eigen leven beëindigd, zichzelf gedood, zich gesuïcideerd, is uit het leven gestapt, zich van het leven beroofd.

Plaats commentaar (6 Comments)

 

Ik droom van je, mama. Ik weet dat ik droom maar toch is het echt. Ik zoek je overal. Ik kijk in alle kamers van het huis.

Plaats commentaar (3 Comments)

Als je in een roeibootje vaart, dan kan je maar vooruit gaan als je met twee roeispanen roeit. Soms kan je een tijdje meer de ene en dan weer de andere riem gebruiken, voor als je wilt bijsturen naar links of rechts, maar je hebt ze allebei nodig om de goede richting uit te gaan.

Plaats commentaar (4 Comments)

Mag ik je zeggen dat ik je onbegrijpelijk moedig vindt? Dat je na alles wat je hebt meegemaakt, vandaag bent opgestaan en je kleren hebt aangedaan?

Plaats commentaar (5 Comments)

In augustus is hij doodgegaan,

Plaats commentaar (4 Comments)

Ik wil helemaal niets verwerken. Het enige wat ik wil is dat je terugkomt. Ik wacht op je. Ik weet dat het niet kan. Terugkomen kan je niet – nooit meer!

Plaats commentaar (4 Comments)

Ze zeggen dat ik me niet moet aanstellen, dat er anderen zijn die het veel moeilijker hebben, dat mijn angst onnodig is, dat het geen zin heeft om mij schuldig te voelen,...

Plaats commentaar (4 Comments)

 

 

 

 

 

Ze zeggen zoveel. Dat het went.

Dat de tijd een helende mantel is.

Plaats commentaar (4 Comments)

Er waren eens drie bomen, die alle drie in een hevige storm een grote tak waren kwijtgeraakt.

Plaats commentaar (2 Comments)

Rouwen is woorden vinden voor onszelf, voor elkaar, voor een ingrijpende ervaring die onverwoordbaar is.

Plaats commentaar (3 Comments)