Over ons

Het Landelijk Steunpunt Verlies wil de aandacht voor rouw in de privésfeer en in de samenleving bevorderen. Wij brengen rouwzorg op een kwalitatief hoger niveau door onderzoek, publicaties en opleidingen voor vrijwilligers en beroepskrachten. Nabestaanden kunnen terecht bij ons Centrum voor Verlies en Rouw.

 

Door onze contacten met nabestaanden, rouw- en verliesbegeleiders, uitvaartorganisaties en de universiteit weten we wat er op het gebied van rouwzorg leeft. Daar sluiten we met onze diensten professioneel op aan. En dat doen we vanuit een collegiale en samenwerkingsgerichte houding met alle partijen die rouwzorg een warm hart toedragen.

 

Medewerkers van het LSV zijn bekend met de zakelijke en emotionele kant van rouw. Zij geven informatie en kunnen doorverwijzen naar deskundigen op deze gebieden. Het LSV maakt gebruik van een landelijk verwijsbestand met honderden gekwalificeerde vrijwilligers en beroepskrachten.