> Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland heeft speciaal opgeleide medewerkers die de directe nabestaanden (partner, ouders, kinderen) helpen na moord of doodslag. De organisatie is er ook voor overige nabestaanden en betrokkenen.