> Humanistisch Verbond

Zowel professionele krachten als (geschoolde) vrijwilligers die zich bezig houden met geestelijke verzorging, zingevingsvragen en rouwbegeleiding. Humanistisch geestelijk verzorgers werken in instellingen voor gezondheidszorg en ouderenzorg, bij defensie en bij justitie.

Humanistische uitvaartbegeleiders kunnen een toespraak houden tijdens de crematie of begrafenis. Ook kunnen zij nabestaanden helpen zelf vorm te geven aan de uitvaartplechtigheid.

 

> Humanitas – Rouw en verlies

Voor nabestaanden die hun partner of een andere naaste hebben verloren. 

Ook bedoeld voor kinderen en jongeren die een dierbare moeten missen.

Individuele steun en lotgenotengroepen. Ondersteuning door geschoolde vrijwilligers.

 

> IKON-pastoraat

Oecumenische organisatie waar iedereen gebruik van kan maken voor individuele gesprekken met geestelijk verzorgers.

 

> Joods Maatschappelijk Werk, Stichting (JMW)

Coördinatie van de gehele sociale zorg voor de Joodse Gemeenschap in Nederland.

 

> Mediapastoraat

Pastorale hulp aan mensen met problemen.

 

> Moslim Informatie Centrum

Voorlichting en informatie voor moslims en niet-moslims.

 

> PCOB

Behartigt de belangen van ouderen op diverse gebieden.

 

> Rode Kruis

Organiseert diverse activiteiten voor mensen van wie het welzijn wordt bedreigd.

 

> Sensoor telefonische hulpdienst

Emotionele ondersteuning op afstand via telefoon, e-mail of chat.

 

> Sinai Centrum

Joodse instelling voor geestelijke gezondheidszorg.

 

> Stichting Korrelatie

Landelijk kenniscentrum gespecialiseerd in telefonische informatie, advies en hulp bij psychosociale problemen en psychische hulpverlening. Ook bij rouw.

 

> Stichting Nationaal Ouderenfonds

Zet zich in voor kwetsbare ouderen.

 

> Unie KBO

Behartigt de belangen van ouderen op diverse gebieden.

 

> VluchtelingenWerk Nederland

Behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland en helpt hen bij hun integratie in de Nederlandse samenleving.

 

> Slachtofferwijzer

Online wegwijzer die mensen die dat nodig hebben na een ernstige gebeurtenis eenvoudig en anoniem doorverwijst naar praktische, emotionele, juridische en financiële ondersteuning. Voor slachtoffers die op zoek zijn naar hulp, maar ook voor hulpverleners, familieleden of andere bekenden van een slachtoffer.