> 113.nl

Stichting die zelfmoord en zelfbeschadigend gedrag wil voorkomen en suicïdale mensen, hun naasten en nabestaanden wil ondersteunen.

 

> Landelijk Platform Nabestaan na Zelfdoding

Wil bekendheid geven aan de positie van nabestaanden na zelfdoding en de mogelijkheden voor contact en hulpverlening verbeteren.

Het Platform heeft een landelijke adreslijst van instellingen en personen die zich op nabestaanden van zelfdoding richten en verzamelt informatie.

 

> www.cdenhartog.com

Website voor nabestaanden na zelfdoding.

 

> Ypsilon

Vereniging van familieleden van mensen met schizofrenie of een psychose.

Organiseert landelijke bijeenkomsten voor nabestaanden na zelfdoding.