Training Rouwzorg

Aan onze opleidingen zijn docenten met een uitstekende reputatie verbonden op het gebied van rouw en verlies. Zij leveren een bijdrage aan de opleidingsdagen en denken op onderdelen mee bij de inrichting van de opleidingsblokken. 


Het opleidingsteam bestaat uit:


Stafdocent: Annelies Onderwater

Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud, organisatie en uitvoering van onze opleidingen.

Docenten aan de Post-HBO Rouw- en verliesbegeleider en aan de Masterclasses:

 

Hariette Modderman (Training Rouwzorg)

Psychosociaal Therapeut, gespecialiseerd in verlies, rouw en trauma.

Redacteur en auteur van; ‘Handboek Rouw, Rouwbegeleiding, Rouwtherapie’ en ‘ruimte maken voor verlies en rouw in Therapie’

Docent en trainer module ‘verlies, rouw en trauma’ bij diverse landelijke opleidingsinstituten

 

Dr. Paul Boelen (Masterclass Gecompliceerde rouw)

Hoogleraar Klinische Psychologie Universiteit Utrecht, promoveerde in 2005 met een proefschrift over gecompliceerde rouw, supervisor en leertherapeut Cognitieve Gedragstherapie, betrokken bij diverse onderzoeken op het vlak van gecompliceerde rouw en de behandeling ervan.

 

Prof. Dr. Ruard Ganzevoort (Post-HBO Rouw- en verliesbegeleiding en Masterclass Rouw van ouders bij overlijden van een kind en de rol van zingeving)

R. Ruard Ganzevoort is hoogleraar praktische theologie aan de Vrije Universiteit en specialist op het terrein van trauma en religie.

 

Ellen Minkenberg (Post-HBO Rouw- en verliesbegeleiding)

AIOS in de Psychiatrie bij Ipsy, Parnassia Bavo groep, Interculturalisatie Psychiatrie Afdeling, te Den Haag. Naast   poliklinische activiteiten, ook  beleidsmatig actief; het opzetten van ambulante zorg voor ouderen binnen Ipsy Den Haag. Arts in opleiding tot psychiater bij ParnassiaBavoGroep te Den Haag.

 

Dr. Jos de Keijser (Post-HBO Rouw- en verliesbegeleiding

Bijzonder Hoogleraar behandeling complexe rouw aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkt als klinisch psycholoog en psychotherapeut bij de GGZ Friesland. Hij is hoofdopleider voor de opleiding tot klinisch psycholoog en tot Psychotherapeut., Is co-auteur van de boeken ‘Behandelstrategieën gecompliceerde rouw’ en ‘Verlies door Suïcide’

 

Johan Maes (Post-HBO Rouw- en verliesbegeleiding en Masterclass Traumatische rouw bij suïcide & Introductie in het therapeutisch werken met complexe en traumatische rouw)

Hoofd Academie LSR en oprichter van De Bedding in Gent, Centrum voor rouw en traumaverwerking, psychotherapeut, opleider Rouwtherapie, auteur van de boeken ‘Leven met gemis’ en ‘Ze zeggen dat het overgaat’

 

Harriette Modderman (Post-HBO Rouw- en verliesbegeleiding)

Opleidingscoördinator LSR,  uitvaart- en ritueelbegeleider voor kinderen en jongeren en nazorgverlener voor een uitvaartonderneming, systeemtherapeut (NVPA-geregistreerd) en coach/trainer, auteur van het boek “Doe mij maar een nieuwe toekomst". Mede eindredacteur van het boek “Tussen presentie en interventie”.

 

Drs. Annelies Onderwater (Post-HBO Rouw- en verliesbegeleiding Masterclass Postuum Ontschuldigen)

Drs. Annelies Onderwaater is GZ- en klinisch psycholoog, psychotherapeut, orthopedagoog en opleider, supervisor, leertherapeut . Gespecialiseerd in relatie- en gezinstherapie, contextuele therapie, lichaamsgerichte psychotherapie, EMDR en rouwtherapie. Werkzaam bij een SGGZ-instelling en in haar eigen praktijk. Auteur van De onverbrekelijke band. Publiceerde in het tijdschrift Systeemtherapie en in het Handboek  Rouw, Rouwbegeleiding en Rouwtherapie.

 

Dr. Mariken Spuij (Post-HBO Rouw- en verliesbegeleiding)

Klinisch psycholoog , orthopedagoog-generalist (NVO), gedragstherapeut VGCI en heeft de postacademische opleiding speltherapie in Leiden afgerond. Zij is als Universitair Docent verbonden aan de opleiding Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Is gepromoveerd op het onderwerp “Prolonged grief in children en adolescents”.

 

Dr. Gerd Claes (Post-HBO Rouw- en verliesbegeleiding) 

Coördinator en psychotherapeut bij De Kanteling (België). De Kanteling is een psychotherapeutische groepspraktijk die zich specifiek richt op personen/gezinnen die met handicap en/of ziekte te maken hebben.

 

Drs. Anneke Devoogdt (Post-HBO Rouw- en verliesbegeleiding en Masterclass Posttraumatische kracht)

Drs. Anneke Devoogdt is klinisch psycholoog, praktijkassistent vakgroep experimentele, klinische en gezondheidspsychologie Universiteit Gent. EMDR therapeut en Mindfulness-   trainer; opgeleid in cognitieve gedragstherapie. Klinische ervaring in slachtofferhulp, oncologie en algemeen ziekenhuis.

 

Klaas-Jan Rodenburg (Post-HBO Rouw- en verliesbegeleiding

Directeur Landelijk Steunpunt Rouw, ondernemer, organisatieadviseur, gestalttherapeut

 

Drs. Anik Serneels (Masterclass Rouw vanuit een narratief therapeutisch perspectief)

Drs. Anik Serneels is klinisch psychologe, relatie- en gezinstherapeute, specialisatie narratieve therapie (Dulwich Centre, Australie), erkend opleider systeemtherapie door de BVRGS.

 

Dr. Margaretha van Eeden (Masterclass Copen met Coping en de professionele basishouding)

Dr. Margaretha van Eeden is andragoog en gepromoveerd op het onderwerp ’hermeneutische beeldvorming van complexe problemen, met het euthanasievraagstuk als casus”. Docent, trainer, coach en supervisor. Was 15 jaar gedragsdeskundige bij Reade, in Amsterdam op de afdeling DAN (dwarslaesie, amputatie en neuromusculaire aandoeningen, zoals MS en ALS). Zij begeleidde cliënten bij het verwerken van wat hen is overkomen en coachte zorgprofessionals van alle disciplines bij het uitoefenen van hun vak in complexe situaties. Auteur van boek en spel ‘Copen met coping, professioneel begeleiden bij verlies-verwerking’.

 

Dr. Martine Delfos (Masterclass Trauma vanuit ontwikkelingsperspectief

Dr. Martine Delfos is wetenschappelijk onderzoeker klinische psychologie, therapeut en docent. Auteur van onder andere ‘Developmental Perspective on Trauma’, vertaald in het Nederlands door Laura Dekkers:’ Trauma vanuit ontwikkelingsperspectief’. 

 

Petra Deij (Masterclass Inzet van 'emotionally focused therapy' bij rouwproblematiek)

Petra is systeemtherapeut (relatie- en gezinstherapie), opleider NVRG/gecertificeerd EFT en supervisor io therapeut.

 

Prof. Manu Keirse (Masterclass Levend verlies

Prof. Manu Keirse is emeritus hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde van de K.U. Leuven en hoogleraar deeltijds aan de Benelux-universiteit te Eindhoven. Hij vervult vele bestuurlijke functies in werkgebied van verlieskunde. Is auteur van verschillende gezaghebbende boeken over verlies en verdriet. De laatste jaren publiceerde hij over ‘Zie de mens. Pleidooi om anders naar elkaar te kijken,’Later begint vandaag. Antwoorden over de laatste levensfase, palliatieve zorg en euthanasie’ en over kwaliteit van zorg en communicatie.

  

Nette Falkenburg (Masterclass Rouw van ouders bij overlijden van een kind en de rol van zingeving)

Nette Falkenburg is geestelijk verzorger in het Sophia kinderziekenhuis en werkt aan een proefschrift over de spirituele ervaringen van ouders van wie het kind is overleden op de intensive care.

 

 

Dr. Michael Portzky (Masterclass Nieuwe visie op mentale verkracht)

Dr. Michael Portzky is klinisch Psycholoog/Gezondheidszorgpsycholoog in het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge. Gespecialiseerd in de neuropsychologie. Auteur van het boek ‘Veerkracht’ en van vragenlijsten over mentale veerkracht. Op een boeiende en begrijpelijke wijze draagt hij kennis over op het gebied van veerkracht en de wijze waarop verliesdragers stap voor stap kunnen herstellen van schade veroorzaakt door stress en verlies. 

 

SUPERVISOREN

 

Joke Schippers (Post-HBO Rouw- en verliesbegeleiding)

Centrum voor Steun bij Rouw en Verlies
Volgde de Post-HBO opleiding Rouw- en verliesbegeleider (2010-2011), en de Rouwtherapeutische Aantekening (2012) bij het LSR.
Is leertherapeut en supervisor.

 

Annie de Weerd (Post-HBO Rouw- en verliesbegeleiding)

Praktijk voor individuele en gezinstherapie, supervisie en leertherapie
Volgde in 2012 de opleiding Rouwtherapeutische Aantekening bij het LSR.

 

Marc Willemsen (Post-HBO Rouw- en verliesbegeleiding)

Is als Geregistreerd dramatherapeut (SRV) en supervisor werkzaam bij GGZ centraal, doceert dramatherapie aan de Hogeschool Utrecht. Werkt vanuit zijn eigen praktijk als psychodramatherapeut en groepswerker (NVGP) samen met psychotherapiepraktijk Roos & de Meester. Als poppenspeler is hij verbonden aan het Wolkentheater.