Opleiding

 

BIJSCHOLING ROUWZORG

In het begeleiden van rouw kom je thema’s tegen die je in de training Rouwzorg, in de opleiding Rouw en verliesbegeleider, coach of counselor nog niet verkend of uitgediept hebt. De bijscholing Rouwzorg is bedoeld om juist die thema’s in theorie en vaardigheden te verkennen. Het LSV biedt in een bijscholingstraject twee interessante dagen aan met de volgende thema’s:

 

Rouw in beeld (Maandag 15 mei 2023)

De wijze waarop verbindingen ontstaan, bestaan en vergaan is prachtig uitgewerkt door de Hongaarse psychiater Iván Böszörményi-Nagy. Zijn beschouwingen zijn bekend geworden onder de naam ‘contextuele benadering’. Daarbij gaat het om inzicht in (onzichtbare) loyaliteitspatronen. Zo wordt in onze vroegkinderlijke ontwikkeling het zorgende kind in ons aangezet om een bijdrage te leveren aan de harmonie tussen ouders en gezinsleden. Op latere leeftijd leidt dat bijvoorbeeld tot de uitvergrote kwaliteit van Zorger, Perfectionist, Afhankelijke kind of Onafhankelijke Rebel (zwarte schaap in het gezin). Bij betekenisvol verlies vallen we terug op deze psycho-emotionele rollen (copingstijlen). Ons ‘volwassen zelf’ kan reflecteren op deze copingstijlen en keuzes maken die helpend zijn bij het herstellen van verbindingen.

 

In de workshop ‘Rouw in beeld’ wordt vanuit de contextuele benadering een beeldtaal aangereikt om met rouwenden een troost- en bemoedigingsgesprek te kunnen voeren.

Klik hier voor meer informatie over Rouw in Beeld! 

 

Eenzaamheid en rouw; tussen verlies en herstel van verbinding (Maandag 22 mei 2023)

Eenzaamheid is de kostprijs van verbinding. Bij verlies van een dierbare, gezondheid, relatie of werk worden verbindingen verbroken. Draden in het levensweefsel worden doorgeknipt, liggen los of verschieten van kleur. Het weefsel van zin- en betekenisgeving wordt beschadigd en de verhoudingen met familie en vrienden veranderen. Sommigen komen op afstand, anderen komen dichterbij. In de hoop losse draden opnieuw te verbinden ervaren rouwenden erkenning maar ook afwijzing. Afwijzing voelt kwetsbaarheid. Je trekt je terug en je kiest ervoor om het verlies in eenzaamheid te dragen. Daarmee word je op jezelf teruggeworpen en blijft de vicieuze cirkel van eenzaamheid in stand.

 

In de workshop wordt een methodiek aangereikt om rouwende te helpen om verbindingen te herstellen. 

 

Klik hier voor meer informatie over Eenzaamheid en rouw! 

 

  

KERNDOCENT

Klaas Jan Rodenburg; Gestalt therapeut, rouw en verliesdeskundige, directeur van het Landelijk Steunpunt Verlies. Docent en trainer bij de Post-HBO opleiding Rouw- en verliesbegeleider en bij de opleiding medisch studenten (VU Amsterdam)

 

 

 

 

 

 

KOSTEN

 

€ 225,-- voor 1 dag en € 395,-- voor 2 dagen (BTW vrijgesteld)

 

INSCHRIJVING

 

Inschrijven is mogelijk tot 10 dagen voor start bij- en nascholingsdag. Wilt u zich inschrijven? Van harte welkom! U kunt het inschrijfformulier downloaden

Wilt u een (telefonisch) intakegesprek om verwachtingen af te stemmen? Bel ons op telefoonnummer 033 – 4616886.