Training Rouwzorg

Je hebt besloten dat je wilt scheiden, maar je hebt geen idee wat er allemaal bij een echtscheiding komt kijken. Wie zorgt er straks voor de kinderen? Kun je in het huis blijven wonen na de echtscheiding? Krijg je alimentatie of moet je juist betalen, en hoeveel? Hoe ziet je pensioen er straks uit? En wat kost een echtscheiding eigenlijk? 

Of misschien twijfel je nog wel of je wel moet scheiden. In dat geval kan relatietherapie misschien uitkomst bieden. 

De site echtscheiding-wijzer maakt je wegwijs in de echtscheidingswereld. Ze vertellen je alles over scheiden en alles wat hiermee te maken heeft. Zo kun je lezen over rechten en plichten bij scheiden en de verschillende vormen van echtscheidingen. Je kunt hier ook praktische echtscheidingstips voor jou en de kinderen vinden. Lees het allemaal op je gemak door. Dan ben je straks goed voorbereid en hoef je niet onnodig lang bij een advocaat of adviseur te zitten. Dat kost alleen maar tijd, geld en ergernis. Een scheiding is al vervelend en verdrietig genoeg. Maak het jezelf niet moeilijker dan nodig. 

Hoe teleurgesteld, boos of verdrietig je ook bent, het is belangrijk dat je voor ogen houdt dat een scheiding eigenlijk niet meer is dan het maken van afspraken met je partner. Je regelt bijvoorbeeld hoe je de bezittingen verdeelt en wie er straks voor de kinderen zorgt. Natuurlijk is dat vreselijk ingrijpend. Alles wordt anders. Juist daarom moet je het voor jezelf zo opgeruimd en overzichtelijk mogelijk houden. 

Wij adviseren je dan ook om http://www.echtscheiding-wijzer.nl  te raadplegen voor verdere informatie.

Bron: Nationale Adviesbalie http://www.nab.nl  

Ontslag krijgen kan niet zomaar. Een werkgever moet een goede reden hebben om tot ontslag over te gaan en moet dit kunnen bewijzen. Om je recht op WW niet in gevaar te brengen moet de manier waarop je ontslagen wordt aan bepaalde eisen voldoen. Veel mensen die met ontslag te maken krijgen, hebben dit nooit eerder bij de hand gehad en weten niet goed hoe zij moeten reageren. Wat moet je wel en wat moet je vooral niet doen. Hier een aantal belangrijke tips:

 

  • Het belangrijkste advies is om niets te ondertekenen. Ga nooit zomaar ergens mee akkoord. Al lijkt het voorstel nog zo mooi, schijn kan bedriegen. Sommige werkgevers proberen druk op de ketel te zetten, maar probeer hier niet in te trappen. Je bent niet verplicht om direct iets te ondertekenen. Teken je toch en krijg je spijt, dan kun je binnen twee weken de vaststellingsovereenkomst nietig verklaren. Je hebt officieel twee weken bedenktijd na het tekenen van het voorstel. In die twee weken heb je de tijd om goed te bekijken wat uw rechten zijn en of u een goed voorstel heeft ontvangen.

  • Ontslag krijgen is nooit leuk, maar probeer redelijk te blijven. Natuurlijk mag je even boos zijn, maar probeer je emoties onder controle te houden. De kans is groot dat je nog met elkaar om tafel moet om goede afspraken te maken. Een goede verstandhouding met de werkgever maakt het maken van afspraken een stuk makkelijker.

  • Als je werkgever aan jou vraagt een voorstel op papier te zetten, ga hier dan niet op in. De werkgever moet als eerste zijn plannen op papier zetten. Laat bij onderhandelingen over een de transitievergoeding (voorheen ontslagvergoeding) en andere tegemoetkomingen ook altijd de werkgever met het eerste bod komen.

  • Laat je niet teveel uit de tent lokken. Neem de “bioscoophouding” aan. Veel luisteren en kijken, maar niet teveel zeggen. Dan kan je ook niets verkeerds zeggen.

  • Maak altijd schriftelijk bezwaar tegen het ontslag en geef hierbij aan dat je beschikbaar blijft voor werk. Zo laat je zien, dat jij wilt blijven werken.

  • Begint de werkgever mondeling over het ontslag, vraag hem dan altijd om dit op papier te zetten.

  • Maak bezwaar wanneer je werkgever je direct naar huis wil sturen of je direct je spullen moet inleveren. Ga niet zomaar akkoord en geef opnieuw aan dat je beschikbaar bent voor werk.

  • Ga naar http://ontslag-krijgen.nl/

  • Ga naar de website ontslag-krijgen (http://ontslag-krijgen.nl) en neem vrijblijvend contact op met een juridisch adviseur. Of ga naar de website van de FNV https://www.fnv.nl/themas/ontslag. Beide websites zijn zeer informatief en kunnen je verder helpen. 

 


Bron: Nationale Adviesbalie http://www.nab.nl  

IS ONNODIG LIJDEN NODIG? 

 

Mensen die in hun naaste omgeving in aanraking zijn gekomen met een ontluisterend levenseinde en ondraaglijk lijden, willen daar zelf niet in terecht komen. Het is dan ook heel begrijpelijk dat steeds meer mensen er met hun arts over hebben hoe ze dit kunnen voorkomen. De informatie die wij u bieden helpt u om zo’n gesprek voor te bereiden. 

In principe zijn er drie mogelijkheden om onnodig lijden zoveel mogelijk te voorkomen:

 

1. Palliatieve terminale zorg

2. Behandelbeperking of –verbod 

3. Vrijwillige beëindiging van het leven 

 


Wilsverklaring in de gezondheidszorg
Een wilsverklaring in de gezondheidszorg heeft betrekking op de zorg (zorgverklaring) of op het vrijwillige beëindigen van het leven (euthanasieverzoek). Een wilsverklaring geeft daarmee iemands voorkeur aan van hoe een arts moet handelen bij wilsonbekwaamheid van de patiënt (zorgverklaring) of wanneer de patiënt juist wel wilsbekwaam is maar om reden van uitzichtloos en ondraaglijk lijden, een verzoek doet om het leven vrijwillig te beëindigen (euthanasieverzoek). Een wilsverklaring wordt door de patiënt opgesteld. Het is verstandig om dat in overleg te doen met de (huis)arts en/of met diegenen die de patiënt vertegenwoordigen. De wilsverklaring moet op naam worden gesteld, gedateerd en ondertekend zijn. Het is aan te raden om een kopie van de wilsverklaring op te laten nemen in het patiëntendossier van de (huis)arts.

Wilsverklaring in het goederenrecht

Een wilsverklaring in het goederenrecht heeft betrekking op de zeggenschap over de goederen op het moment dat die zeggenschap door ziekte en/of wilsonbekwaamheid niet meer door de rechthebbende kan worden uitgeoefend. Door het opstellen van een levenstestament kan de zeggenschap worden overgedragen aan een zaakwaarnemer. Een levenstestament regelt derhalve de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een zaakwaarnemer en wordt opgesteld door de notaris. Het kan gaan over bijvoorbeeld het beheer van onroerend goed, een spaar- en beleggingsrekening of een eigen bedrijf van een rechthebbende. 


 

 

 

Nederland bezuinigt op de zorg. Dit betekent dat veel zorgtaken verschuiven naar de thuissituatie. Mensen/patiënten moeten langer thuis wonen en krijgen moeilijker een indicatie voor een zorginstelling. Hierdoor gaan steeds meer mensen mantelzorg verlenen. 

 

ZORGSTRESS
Mantelzorg is vaak intensief, zeker in combinatie met werk en het eigen (gezins)leven. Het Sociaal Cultureel Planbureau schatte in 2010 al dat toen zo’n 450.000 mantelzorgers overbelast waren. Wanneer onzekerheden toenemen of zorgtaken uitbreiden, neemt bij de mantelzorger het gevoel van overbelasting toe. Een langdurig overbelaste mantelzorger ervaart (zorg)stress.

SLUIPEND PROCESS

Zorgstress treedt heel geleidelijk aan op. Dit kan zich uiten in een verdrietige of depressieve stemming, in onzekerheid over wat er nog komen gaat, in piekeren over hoe het verder moet of in psychosomatische klachten zoals vermoeidheid, slapeloosheid of gebrek aan eetlust. Er ontstaat een situatie van fysieke en emotionele uitputting. En dat kun je niet gebruiken als je voor een ander zorgt.

REGELEN VAN ALLERLEI ZAKEN! 

Mantelzorgers zijn dikwijls veel tijd kwijt aan het regelen van allerlei zaken. Wie heeft er een gesprek met de arts? Wie zorgt voor de noodzakelijke hulpmiddelen? Wie gaat wanneer op bezoek? Hoe houden we elkaar op de hoogte?

In de praktijk gebruiken mantelzorgers hiervoor een combinatie van e-mail, schriftje, papiertjes (geeltjes), whats app, sms’jes en de telefoon. Maar je kunt ook kiezen om alle zaken te regelen met één online platform wat speciaal voor mantelzorgers en hun omgeving is ontwikkeld. 

Met zorgom.nl weet je dat je er niet alleen voor staat. Zorgom.nl is een sociaal digitaal netwerk en tegelijk een vangnet voor iedereen die betrokken is bij het welzijn van een hulpbehoevende.

ZORGOM.NL KAN UITKOMST BIEDEN 

Zorgom.nl is een digitaal platform waarmee mantelzorgers en hun omgeving, met behoud van privacy en veiligheid, heel makkelijk berichten kunnen uitwisselen, gesprekken voeren en taken verdelen. Zorgom.nl is ontwikkeld door een groep deskundigen die allemaal ervaring hebben met mantelzorg waaronder een huisarts, thuiszorg, verpleging, medewerker Alzheimercafé en diverse mantelzorgers. Zorgom.nl gemaakt is praktisch toepasbaarheid en gebruiksvriendelijk. 

 

Wil je weten of Zorgom.nl jou kan helpen? De onderstaande vragenlijst kan je daarbij helpen. 

 

 Verlagen Zorgstress   Ja   Nee 
Ik wil de kans op eenzaamheid van de zorgontvanger verkleinen door familie, buren, vrienden en vrijwilligers meer te betrekken bij het welzijn van de zorgontvanger (beter verdelen van bezoeken, vaker sturen van berichten en foto’s)  .. ..
Ik wil de zorgstress van de mantelzorger verminderen door afspraken en taken beter te verdelen  .. ..
Veilig Informeren 
Ik wil, als mantelzorger, alles wat te maken heeft met de situatie van de zorgontvanger, direct en veilig delen met naaste gezinsleden/familie, het liefst op één centrale plek  .. ..
Ik wil een veilig digitaal platform dat voldoet aan alle veiligheids- en privacy eisen  .. ..
Eenvoudig Organiseren 
Ik wil minder tijd kwijt zijn aan het regelen van allerlei afspraken en aan het doorgeven van informatie omtrent de zorgontvanger  .. ..
Ik wil belangrijke gegevens zoals contact- en noodgegevens direct bij de hand hebben  .. ..
Ik wil overzicht houden wie uit het (zorg)netwerk, wanneer op bezoek komt of wie er meegaat naar de specialist  .. ..
Makkelijk Communiceren 
Ik wil een gebruikersvriendelijk platform met een duidelijke structuur en prettige vormgeving  .. ..
Ik wil mijn (zorg)netwerk activeren en uitnodigen om regelmatig deel te nemen aan groepsgesprekken; elkaar informeren en foto’s plaatsen/bekijken met betrekking tot de zorgontvanger. .. ..
Jouw omgeving 
Het actieve (zorg)netwerk bestaat uit meer dan 5 mensen bestaande uit familie, vrienden, buren, vrijwilligers en/of zorgprofessionals  .. ..
De meeste deelnemers van mijn (zorg)netwerk beschikken over een PC – laptop – tablet – mobieltje (smartphone)  .. ..


Heb je meer dan 7 vragen met “ja” beantwoord dan is Zorgom.nl geschikt voor jouw situatie.
Op de website Zorgom (http://www.zorgom.nl) kun je daar meer over lezen. 

 

Wanneer u in de rouw bent, is het niet eenvoudig om het normale leven weer op te pakken. Als u dan ook nog het huis moet gaan opruimen of de financiën en de nalatenschap moet regelen, kan dit u veel onrust geven.

Wat moet er gebeuren met de kleren van de overledene?
Is er voldoende geld om door te leven?
Wat moet er betaald worden aan de fiscus?
Hoe moet het met de afwikkeling van de nalatenschap?

Het zijn vragen die zich opdringen, maar waar u wellicht nog helemaal niet aan toe bent.


U kunt er voor kiezen om het nalatenschap zelf te regelen of om hulp te zoeken.