Verlies-management

Mensen die werkzaam zijn in bepaalde sectoren, zoals zorg en welzijn, openbare orde en veiligheid, maar ook in de zakelijke dienstverlening, krijgen nogal eens te maken met rouw en verlies. Niet iedere medewerker is in staat hier goed mee om te gaan. Het Landelijk Steunpunt Verlies geeft desgewenst advies op maat en biedt op uw situatie toegespitste trainingen aan.

ROUWZORG RICHTING PATIËNTEN EN CLIËNTEN

Mensen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg komen regelmatig in aanraking met rouw en verlies. Denk bijvoorbeeld aan de arts die de familie moet gaan vertellen dat hun vader zojuist overleden is. Of de verpleegkundige die de familie na een operatie of overlijden in eerste instantie opvangt. Maar ook wanneer een patiënt niet lang meer te leven heeft, gaat het over verlies en rouw: anticiperende rouw. Ook mensen die werkzaam zijn bij politie, brandweer en NS worden regelmatig geconfronteerd met rouw en verlies: een agent die ouders moet gaan vertellen dat hun zoon bij een verkeersongeval om het leven is gekomen, een brand waarbij een deel van een gezin is omgekomen, zelfdoding op het spoor. En weer heel anders: ook in het notariaat komen cliënten met verliesgerelateerde vragen, zoals het afwikkelen van een nalatenschap of het aanvragen van een verklaring van erfrecht. Deze situaties vereisen specifieke communicatievaardigheden: het maken van contact, het tonen van empathie, het kunnen luisteren en het stellen van de juiste vragen. Hiervoor is kennis nodig over rouw en verlies.

Het Het LSV biedt voor mensen die werkzaam zijn in deze sectoren trainingen en workshops aan om hun kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen. Ook geeft het LSV advies op maat. Hebt u belangstelling en wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op en vraag een persoonlijk gesprek aan met Klaas-Jan Rodenburg, directeur LSV.