Verlies-management

Er bestaan verschillende vooronderstellingen over hoe een rouwproces hoort te verlopen, die niet altijd waar hoeven zijn. Door dit soort opvattingen kan het gebeuren dat rouwenden denken dat ze niet normaal zijn, omdat ze zich niet in die beschrijvingen herkennen. De belangrijkste misvattingen zijn: 

 

ROUWEN BETEKENT INTENSE EMOTIONELE PIJN VOELEN

We weten inmiddels dat dit genuanceerder ligt. Het kan ook goed zijn de emoties soms juist even niet te voelen. In een mens zit een soort beschermingsmechanisme waarop je als rouwende mag vertrouwen. Altijd alles voelen is vaak te zwaar, en daarom voelt men soms even niet die intense pijn. Het kan ook zijn dat het op dat moment gewoon even niet uitkomt om de pijn te voelen. Ook dat mag. 

 

HET VERLIES EN DE PIJN MOETEN WORDEN AANGEGAAN; AFLEIDING IS NIET GOED

Met in gedachten de slingerbeweging tussen verliesgericht en herstelgericht rouwen, zal duidelijk zijn dat het in een rouwproces heel gezond is om niet alleen bezig te zijn met het gemis en de pijn, maar ook gericht te zijn op het eigen leven. Dit is geen afleiding, hoort bij een rouwproces. 

 

HET IS BELANGRIJK DAT DE ROUWENDE DE OVERLEDENE LOSLAAT

Tegenwoordig wordt eerder gesproken van “de overledene anders gaan vasthouden”. Loslaten betekent immers de band doorsnijden. Dat wil een rouwende niet en het is ook nergens goed voor. Wel is het goed als de verbinding verandert; daarom is “anders gaan vasthouden” een passende duiding. Andere woorden die vaak gebruikt worden in combinatie met rouw zijn “verwerken” en “een plek geven”. Ook dit zijn woorden die de associatie kunnen geven van afronden. Het is opener te spreken van “omgaan met” of “integreren”. 

 

ROUW HEEFT EEN EINDPUNT, MOET OP EEN GEGEVEN MOMENT OVER ZIJN

Niets is minder waar. In zekere zin duurt rouwen een leven lang, alleen gaan op den duur de scherpe kantjes wat minder scherp worden. Mensen zeggen nogal eens tegen een rouwende dat het eerste jaar het moeilijkst is, of dat het “toch al 2 jaar geleden is”. Dit soort reacties zijn gebaseerd op een misvatting en kunnen bij de rouwende veel schade aanrichten.