Hulp en advies bij rouw en verlies
STEUN VOOR ORGANISATIES

Het Landelijk Steunpunt Verlies richt zich op organisaties en instellingen die te maken hebben met overlijden en rouw. Het gaat hierbij om de uitvaartbranche, maar ook om andere organisaties die beroepsmatig te maken (kunnen) krijgen met verlies en rouw, zoals ziekenhuizen, politie, notarissen, werkgevers en scholen.

Voor uitvaartverzorgers is er onze Gids voor nabestaanden, een vernieuwde uitgave van de Gids na een overlijden. Daarnaast hebben wij voor uitvaartverzekeraars een aantal nabestaandenzorg-pakketten ontwikkeld (in samenwerking met NUVEMA Uitvaartverzekering). Ook zet het LSV zich in om verlies in het werkveld en verlies op de werkvloer bespreekbaar te maken en verder te ontwikkelen door middel van onder andere advies en trainingen op maat.