Verlies van gezondheid

Als je verlies vergelijkt met roeien in een roeiboot, dan gebruik je twee roeispanen om vooruit te komen, anders draai je rondjes. De volgende vragen kunnen je helpen om beide roeispanen in beweging te brengen. 

Vragen om de impact van je ziekte meer toe te laten:

 • Kun je toelaten dat je een ziekte hebt en misschien niet meer beter kunt worden?
 • Vind je het lastig om uit te spreken dat je misschien wel ‘dood’ gaat aan je ziekte?
   
 • Welke gevoelens roept dat op?
 • Kun je dat toelaten?
   
 • Pieker je veel over het verloop van je ziekte en wat je kunt doen om erger te voorkomen?
  Welke gevoelens roept dat op?
  Kun je dat toelaten?
 • Pieker je veel over de consequenties van je ziekte zoals niet meer kunnen werken, sporten, uitgaan of afhankelijkheid, beperkte mobiliteit en verandering van relaties?
  Welke gevoelens roept dat op?
  Kun je dat toelaten?
 • Zijn er ook positieve gevoelens verbonden aan je ziekte bv opluchting over dat je weet hoe het ziekteverloop is of liefde en dankbaarheid voor de mensen om je heen?
  Kun je dat toelaten?
 • Welke herinneringen roepen je vitale levensjaren bij je op?
  Roepen die herinneringen misschien het gevoel van gemis, leegte en eenzaamheid bij je op?
  Kun je dat toelaten?
 • Praat je veel over je ziekte?
  Helpt dat of helpt dat juist niet?
  Wil je daar iets aan veranderen?
 • Heb je het idee dat je je ziekte, je pijn, je moeheid, je neerslachtigheid, je angst bent, en niet het leven met een aandoening?
  Wat zou je daaraan willen veranderen?
 • Heb je het idee dat door je ziekte, en misschien ook wel de ondraaglijke pijn die daarmee gepaard gaat, het leven niet meer de moeite waard is?
  Zou je er uit willen stappen?
  Wat zou dat voor mensen om je heen betekenen? 

Vragen om het leven met een aandoening meer toe te laten:

 

 • Wat is de impact van je ziekte op je manier van denken over jezelf, je relaties, je leven, kwaliteit van leven en de wereld in het algemeen?

 • In welke mate ben je zelf veranderd door je ziekte?
  Ben je daar tevreden over?
 • Hoe is je leven veranderd sinds je ziekte?

 • Kan je blijven functioneren in je dagelijks leven?
  Ben je daar, gezien je omstandigheden, tevreden over?
  Wat zou je daar in willen veranderen? 
 • Heb je nog doelen voor de toekomst?
  Of zou je nieuwe doelen kunnen vinden?
 • Vermijd je om te veel aan je ziekte te denken omdat dit je anders toch maar overstuur maakt?

 • Vermijd je gevoelens die lastig zijn, die teveel beelden over de misschien wel fatale afloop van je ziekte oproepen?
  Wat zou je kunnen doen om ze toch toe te laten? 
 • Heb je het gevoel dat je de controle behoudt door niet aan je ziekte te denken?
  Helpt dat?
 • Voel je je geïsoleerd?

 • Heb je het moeilijk om steun te vragen, sociale contacten te onderhouden?
  Wat zou je daar in kunnen veranderen?
 • Zijn er door je ziekte andere stressbronnen in je leven die om aandacht vragen, bv relaties, seksualiteit, mobiliteit, (on)afhankelijkheid, financiën?
  Nemen die zoveel plaats in dat je bijna geen tijd en ruimte hebt om stil te staan bij je ziekte?
 • Ontleen je positieve gevoelens aan het feit dat je je leven, ook nu je een aandoening hebt, verder voort kunt zetten?
  Dat je jezelf een beetje opnieuw kunt uitvinden?
 • Hoe kunnen anderen je helpen om deze vragen met je te bespreken?