Training Rouwzorg

VISIE

 

Verlies hoort bij het leven, daar kun je niet omheen. Iedereen krijgt er een keer mee te maken: een dierbare overlijdt, je relatie loopt stuk, je gezondheid laat je in de steek, je verliest je werk, ...

Dat verlies bij het leven hoort, betekent ook dat ieder mens te maken krijgt met rouw. Want rouw is een reactie op een ingrijpend verlies. We denken bij het woord ‘rouw’ vaak als eerste aan het verlies van een mens in je nabije omgeving: een partner, een kind, een ouder, een broer of zus, een ander familielid, een vriend of vriendin, een collega. Maar ook het verliezen van je relatie, je gezondheid, je werk kan diep in je leven ingrijpen. En ook dan spreken we van ‘rouw’. 

 

Rouw is als een vingerafdruk: het is een uniek en persoonlijk proces

Een vingerafdruk – ieder mens heeft er een, en er bestaan geen twee dezelfde. Zo is het ook met rouw: omdat ieder mens uniek is, reageert ieder mens anders op een ingrijpend verlies. En dat mag. Rouw is een complex geheel van reacties en gevoelens, dat grillig is en niet verloopt volgens vastliggende regels. Er bestaat geen handleiding voor rouw, en er valt ook niet te zeggen hoe lang de rouw duurt. 

 

Rouw mag er zijn zoals het zich voordoet

Het geheel van reacties na een verlieservaring is geen traject dat je stap voor stap afwerkt, het is niet gericht op een eindpunt. Rouwgevoelens zijn het ene moment heftig en nadrukkelijk aanwezig en het andere moment op de achtergrond. Rouw is een pendelbeweging tussen het gemis en het leven van vandaag de dag: je leven gaat verder, mét dat gemis. Verlies kun je niet oplossen; wel kun je het ‘nemen’: het er laten zijn zoals het er is en zoeken naar je weg erin. 

 

Wat steunend is voor een rouwende, is nabijheid, ruimte, begrip

Of het wel of niet ‘goed gaat’ met een rouwende, hangt samen met de vraag of de rouwende de draagkracht heeft die nodig is voor de zijn of haar draaglast. Vaak kan iemand heel wat zelf, en is professionele hulp niet nodig. Ruimte om op eigen wijze te mogen rouwen doet al zo goed. Ook nabijheid van anderen is helpend. Soms is dat niet genoeg en is professionele hulp nodig.

 

Ervaringen van verlies en rouw neem je mee in je leven 

Rouw is een voortgaand proces van beweging, dat een leven lang bij je blijft. Een ingrijpende verlieservaring doet iets met een rouwende – en andersom: rouwen is niet zozeer passief iets ondergaan, maar vraagt om een actieve houding. Een rouwende wordt niet weer ‘de oude’, maar verandert. Je kunt niet de draad weer oppakken, maar het gaat erom een nieuwe draad te weven. Rouwen is het integreren van het verlies in het levensverhaal van de rouwende.

 

MISSIE

 

Wij willen mensen gelegenheid geven om op eigenwijze hun verlies te dragen en in hun leven te integreren. Dat doen wij door laagdrempelige informatie en steun voor verliesdragers aan te bieden die geconfronteerd worden met verlies van een dierbare, gezondheid, relatie en werk. Dit in de hoop dat mensen, die een verlies te dragen hebben, op een dag kunnen zeggen: ‘Ik omarm het leven met meenemen van het verlies’

 

 Alle activiteiten doen wij in samenwerking met partners die vanuit de verbinding met het onderwerp ‘Verlies en rouw’ het werkveld een warm hart toedragen.