Training Rouwzorg

Verdieping in de triade Veerkracht-Stress-Psychische Kwetsbaarheid en/of Heropstanding 

 

Datum:           20 en 21 december 2016 in Amersfoort (Zon en Schild)

Docent:          Dr. Michael Portzky

         

Dr. Michael Portzky is klinisch Psycholoog/Gezondheidszorgpsycholoog in het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge. Gespecialiseerd in de neuropsychologie. Auteur van het boek ‘Veerkracht’ en van vragenlijsten over mentale veerkracht. Op een boeiende en begrijpelijke wijze draagt hij kennis over op het gebied van veerkracht en de wijze waarop verliesdragers stap voor stap kunnen herstellen van schade veroorzaakt door stress en verlies.   

 

Dag 1:    Nieuwe visie op mentale veerkracht 

Mentale Veerkracht is hot. Maar sluit het denken over veerkracht wel aan bij de nieuwste wetenschappelijke inzichten? Op deze dag wordt de huidige stand van zaken bekeken: wat weten we over veerkracht, wat is de relatie tot stress en de weerstand tegen stress, hoe verhoudt het zich tot het ontwikkelen van een psychische/psychiatrische problematiek, hoe kan men veerkracht versterken, en wat is de relatie tot rouw en het ontwikkelen van gecompliceerde rouw?

 

Dag 2:    Toepassing in de therapeutische praktijk

De 2de dag staat in het teken van de diagnostische praktijk: hoe meten we veerkracht en het palliatieve pallet, wat zijn de guidelines for good practice, en hoe kunnen we aan de diagnose follow up geven binnen de therapeutische praktijk. Er wordt gewerkt met casuïstiek van de deelnemers. 

 

 

 

 

Datum:           7 en 8 december 2016 in Amersfoort (Zon en Schild)

Docent:          Prof. Dr. Manu Keirse

 

Prof. Manu Keirse is emeritus hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde van de K.U. Leuven en hoogleraar deeltijds aan de Benelux-universiteit te Eindhoven. Hij vervult vele bestuurlijke functies in werkgebied van verlieskunde. Is auteur van verschillende gezaghebbende boeken over verlies en verdriet. De laatste jaren publiceerde hij over ‘Zie de mens. Pleidooi om anders naar elkaar te kijken,’Later begint vandaag. Antwoorden over de laatste levensfase, palliatieve zorg en euthanasie’ en over kwaliteit van zorg en communicatie.

 

Op deze tweedaagse wordt ingegaan op de diverse soorten van rouw. Om rouw te classificeren als een pathologische stoornis is een onheuse onderneming en kan mensen ernstig schaden. Manu Keirse behandelt diverse modellen, geeft inzicht in de bevindingen van wetenschappelijk onderzoek en laat zien dat een gedegen kennis en ervaring onontbeerlijk is om goede zorg te bieden aan mensen in rouw.

 

Onderwerpen:

  1. 1. De rijkdom en de armoede van verschillende modellen
  2. 2. Leven met een levend verlies
  3. 3. Instrumentele en intuïtieve rouw
  4. 4. Verlies van oudere ouders
  5. 5. Rouw en verstandelijke beperkingen: een dubbel taboe
  6. 6. Voorbereiden en anticiperen als fundament voor een goed verloop

 

 

Datum:         17 en 18 november 2016 in Amersfoort (Zon en Schild)

Docent:         Prof. Dr. Ruard Ganzevoort en Drs. Nette Falkenburg

 

R.Ruard Ganzevoort is hoogleraar praktische theologie aan de Vrije Universiteit en specialist op het terrein van trauma en religie. Nette Falkenburg is geestelijk verzorger in het Sophia kinderziekenhuis en werkt aan een proefschrift over de spirituele ervaringen van ouders van wie het kind is overleden op de intensive care.

 

In deze tweedaagse wordt de aandacht voor rouw op twee manieren toegespitst. In de eerste plaats kijken we specifiek naar de situatie van ouders die rouwen om het overlijden van een kind. In de volksmond kan men al snel horen dat het verliezen van je kind een van de ergste dingen in het leven is. En ook al kun je leed nooit onderling vergelijken, het geeft wel aan dat dit een categorie is die bijzondere aandacht verdient. Wat gebeurt er met ouders van wie een kind overlijdt en hoe gaan zij daarmee om? De tweede toespitsing is dat we vooral ook kijken naar de rol van zingeving en levensbeschouwing in rouwprocessen. We kiezen daarvoor een open model van levensbeschouwing en kijken dus niet alleen naar de grote religieuze tradities maar naar de manieren waarop mensen zich verhouden tot dat wat voor hen heilig is. De cursusdagen reiken daarmee elementen aan voor de begeleiding van mensen in wiens leven ook levensbeschouwing een rol speelt.

Datum:           23 en 24 november 2016 in Amersfoort (Zon en Schild)

Docent:          Drs. Johan Maes 

 

Drs. Johan Maes is Programmaleider LSR Academie, psychotherapeut, opleider Rouwtherapie, auteur van de boeken “Leven met gemis” en “Ze zeggen dat het overgaat” en eindredacteur van het handboek: “Rouwbegeleiding en rouwtherapie: Tussen presentie en interventie”.

 

Dag 1 De impact van trauma op het rouwtraject

Kenmerken van trauma. Omgaan met vermijding en overspoeling. Reconstrueren van nachtmerries, het aanbieden van correctieve symbolische ervaringen, Window of Tolerance, stabilisatie-oefeningen, visualisatie van kracht. 

 

Dag 2 De blijvende verbinding met de overleden dierbare. 

 

Het herdefiniëren van de relatie. Unfinished business en de Lege stoel. De band herstellen via de imaginaire dialoog met de overledene.

Datum:          8 en 9 november 2016 in Amersfoort (Zon en Schild)

Docent:         Petra Deij 

 

Petra is systeemtherapeut (relatie- en gezinstherapie), opleider NVRG/gecertificeerd EFT en supervisor io therapeut.

 

Verlies en rouw verhevigen emoties, zetten ons ‘op scherp’. Dit kan er zeer verschillend uitzien: de pijn van verdriet en/of woede kunnen fel en hevig zijn maar ook verstild en nauwelijks zichtbaar. Partners hebben soms hulp nodig om hun emoties kenbaar te maken en om elkaar op adequate wijze tot steun te zijn. Emotionally focused therapy (EFT) is, vanwege de kracht en betekenis die het model van dr. Sue Johnson aan emoties toekent, bij uitstek geschikt om met elkaar te leren hoe je de emoties kunt delen.