Training Rouwzorg

Heb ik door het overlijden van mijn partner recht op sociale uitkeringen?

"Heb ik door het overlijden van mijn partner recht op sociale uitkeringen?"

Door het overlijden van uw partner kan er sprake zijn van een flinke inkomensterugval. Komt uw inkomen onder de € 1.113,49 per maand? In de volgende situaties kunt u dan een beroep doen op de Algemene nabestaandenwet:

  • U bent jonger dan 65 jaar en geboren voor 1950 of
  • U bent voor minstens 45% arbeidsongeschikt of
  • U verzorgt één of meer kinderen onder de 18 jaar of
  • U bent zwanger

Voor meer zakelijke vragen en antwoorden kunt u de "Gids voor Nabestaanden" bestellen in de LSV webwinkel.

Welke rechten heeft de langstlevende partner op nalatenschap?

"Soms willen kinderen hun deel van de erfenis direct opeisen. De langstlevende wordt dan gedwongen om de bezittingen (dus bijvoorbeeld ook het woonhuis) te verkopen. Dat zou heel erg zijn. Welke wettelijke bescherming ontvangt een langstlevende?"

Sinds 2003 kan de langstlevende partner ongestoord voortleven. De wetgever heeft namelijk bepaald dat de kinderen de erfenis pas daadwerkelijk in handen krijgen als beide ouders zijn overleden. De langstlevende ouder ontvangt dus wettelijke bescherming. Wel kan hier in een testament van worden afgeweken. Met andere woorden: is er geen testament, dan krijgt de langstlevende ouder de beschikking over de hele erfenis.

Voor meer zakelijke vragen en antwoorden kunt u de "Gids voor Nabestaanden" bestellen in de LSV webwinkel.

Moet er bij het overlijden van de partner direct erfbelasting worden betaald?

De Belastingdienst wil nabestaanden niet onnodig lastigvallen en onderzoekt daarom van te voren of er erfbelasting verschuldigd is. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijke waarde van de nalatenschap (bezittingen minus schulden) en met de vrijstelling voor de langstlevende partner en voor de kinderen. Als dit noodzakelijk is, stuurt de Belastingdienst u ongeveer vier maanden na het overlijden van uw partner een aangiftebiljet. De gezamenlijke verschuldigde erfbelasting, die u van te voren kunt berekenen, is inderdaad direct verschuldigd.

Voor meer zakelijke vragen en antwoorden kunt u de "Gids voor Nabestaanden" bestellen in de LSV webwinkel.

Kunnen kinderen worden onterfd?

"In de wet staat dat de echtgenoot en de kinderen van de overledene de erfgenamen zijn. Kunnen kinderen dan toch onterfd worden?"

In een testament kunnen ouders hun kinderen onterven. Toch kan een kind een deel van de erfenis opeisen. Dit deel heet de ‘legitieme portie’ en is altijd een geldbedrag (dus geen goederen uit de erfenis). De hoogte van dit bedrag is de helft van het kindsdeel (dat deel dat het kind zou hebben gekregen als er geen testament was). De legitieme portie moet binnen 5 jaar worden opgeëist.

Voor meer zakelijke vragen en antwoorden kunt u de "Gids voor Nabestaanden" bestellen in de LSV webwinkel.

Is een verklaring van erfrecht altijd nodig?

"Banken, verzekeringsmaatschappijen en overheidsorganisaties vragen om een verklaring van erfrecht. Zo’n verklaring is duur. Is dit echt nodig?"

Financiële dienstverleners en overheidsorganisaties willen controleren of degene die handelt namens de erfgenamen daar ook echt toe bevoegd is. Daarom vragen zij - vaak onnodig - om een verklaring van erfrecht. Zo’n verklaring is niet nodig als er sprake is van kleine nalatenschappen, als de langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner overblijft en de overledene geen testament had, of als u in een testament tot executeur benoemd bent.

Voor meer zakelijke vragen en antwoorden kunt u de "Gids voor Nabestaanden" bestellen in de LSV webwinkel.

 

end faq

Is dit normaal?

"Vorig jaar is mijn moeder overleden. Het lijkt wel of mijn verdriet steeds erger wordt. Ik huil veel en heb allerlei lichamelijke klachten. Het is nu een jaar geleden. Dan zou het toch juist minder heftig moeten zijn?"

 

Rouwen is een intens proces, dat maanden en zelfs jaren kan duren. Er bestaan geen regels voor. Rouwreacties kunnen inderdaad na een half jaar of een jaar erger worden. Vlak na het overlijden zijn mensen vaak aan het 'overleven': het gemis dringt nog niet echt door en het gevoel lamgeslagen te zijn overheerst. Na een tijdje gaat het pas echt doordringen wat het betekent dat die ander er niet meer is. Het verdriet kan dan heel heftig zijn. Voor meer vragen, antwoorden en ervaringsverhalen kunt u de gids "Verlies, verdriet en veerkracht" en het boekje "70 Vragen over rouw" bestellen in de LSV webwinkel.

 

Hoe gaat het nu met je?

"Na het overlijden van mijn dochter vragen mensen regelmatig: “Hoe gaat het nu met je?” Wat moet je daar nu op antwoorden? Ik heb ook niet altijd zin om daar antwoord op te geven."

 

Als de vraag uit beleefdheid gesteld wordt, is een oppervlakkig antwoord voldoende. Maar ook als de ander oprecht belangstelling heeft, kan het zijn dat u op dat moment geen zin hebt om er echt op in te gaan. Dan kunt u aangeven dat u de belangstelling waardeert, maar het nu niet prettig vindt om uitgebreid te vertellen hoe het met u gaat. U kunt er dan later zelf op terugkomen, of de ander vraagt het misschien later nog eens. Voor meer vragen, antwoorden en ervaringsverhalen kunt u de gids  "Verlies, verdriet en veerkracht" en het boekje "70 Vragen over rouw" bestellen in de LSV webwinkel.

 

Waarom ben ik zo boos?

"Mijn vrouw is overleden. Ik dacht dat ik heel verdrietig zou zijn. Maar ik ben eigenlijk alleen maar kwaad. Dat is toch niet logisch?"

 

Niet alleen verdriet, maar ook boosheid is een natuurlijke reactie op verlies. Je kunt boos zijn omdat je je in de steek gelaten voelt, omdat je het niet eerlijk vindt wat je is overkomen, boos misschien op artsen of anderen die niet goed hebben gehandeld, boos op mensen om je heen die maar gewoon dóórleven, of boos op God. Boosheid hoort erbij. Als het er mag zijn, zal het na een tijdje minder worden en komt er ruimte voor verdriet. Voor meer vragen, antwoorden en ervaringsverhalen kunt u de gids  "Verlies, verdriet en veerkracht" en het boekje "70 Vragen over rouw" bestellen in de LSV webwinkel.

 

Moet ik hulp zoeken?

"Acht maanden geleden is mijn man verongelukt. Ik huil er nog iedere dag om. Heb ik professionele hulp nodig?"

 

Er is geen regel die bepaalt wanneer je hulp nodig hebt. Het is belangrijk naar je gevoel te luisteren. Als je graag met iemand zou willen praten over het gemis, dan mag dat, maar het is niet zo dat je hulp moet zoeken omdat je iedere dag huilt. Als het verdriet zo blijft overheersen dat je erin vastloopt en het je niet lukt je dagelijkse leven weer op te pakken, is het goed om - professionele of vrijwillige - hulp te zoeken. Voor meer vragen, antwoorden en ervaringsverhalen kunt u de gids  "Verlies, verdriet en veerkracht" en het boekje "70 Vragen over rouw" bestellen in de LSV webwinkel.

 

Hoe kan ik troost bieden?

"De vrouw van een collega van mij is kort geleden overleden. Volgende week ga ik bij hem op bezoek. Dat vind ik heel moeilijk. Ik weet niet wat ik tegen hem moet zeggen. Wat kan ik doen om hem te steunen?"

 

Het is inderdaad niet gemakkelijk om te worden geconfronteerd met het verdriet van iemand anders. Vaak vragen we ons af wat we moeten zeggen. Maar waar je een rouwende het meest mee tot steun kunt zijn, is ‘er zijn’ en echt luisteren. Door oprechte belangstelling te tonen, geef je de rouwende de ruimte met zijn verhaal te komen. Probeer hierop te reageren zonder oordeel en zonder tips of adviezen te geven. Daar zit iemand meestal niet op te wachten.

 

Voor meer vragen, antwoorden en ervaringsverhalen kunt u de gids  "Verlies, verdriet en veerkracht" en het boekje "70 Vragen over rouw" bestellen in de LSV webwinkel.

 

 

 

end faq

Rouwen is vaak een zoektocht.

Wat is normaal? Moet ik hulp zoeken? Mag ik wel boos zijn?

 

Al dit soort vragen kunnen door u heen gaan. Wij hebben de belangrijkste Emotionele vragen op een rijtje gezet en er een kort antwoord op gegeven:

 

 

Rouwen is vaak een zoektocht.

Wat is normaal? Moet ik hulp zoeken? Mag ik wel boos zijn?

 

Ook op zakelijk gebied hebt u misschien wel heel veel vragen. Want er moet vaak zoveel worden geregeld dat je door de bomen het bos niet meer ziet.

Wij hebben de belangrijkste Zakelijke vragen op een rijtje gezet en er een kort antwoord op gegeven: 

 

Heb ik door het overlijden van mijn partner recht op sociale uitkeringen?

"Heb ik door het overlijden van mijn partner recht op sociale uitkeringen?"

Door het overlijden van uw partner kan er sprake zijn van een flinke inkomensterugval. Komt uw inkomen onder de € 1.113,49 per maand? In de volgende situaties kunt u dan een beroep doen op de Algemene nabestaandenwet:

  • U bent jonger dan 65 jaar en geboren voor 1950 of
  • U bent voor minstens 45% arbeidsongeschikt of
  • U verzorgt één of meer kinderen onder de 18 jaar of
  • U bent zwanger

Voor meer zakelijke vragen en antwoorden kunt u de "Gids voor Nabestaanden" bestellen in de LSV webwinkel.

Welke rechten heeft de langstlevende partner op nalatenschap?

"Soms willen kinderen hun deel van de erfenis direct opeisen. De langstlevende wordt dan gedwongen om de bezittingen (dus bijvoorbeeld ook het woonhuis) te verkopen. Dat zou heel erg zijn. Welke wettelijke bescherming ontvangt een langstlevende?"

Sinds 2003 kan de langstlevende partner ongestoord voortleven. De wetgever heeft namelijk bepaald dat de kinderen de erfenis pas daadwerkelijk in handen krijgen als beide ouders zijn overleden. De langstlevende ouder ontvangt dus wettelijke bescherming. Wel kan hier in een testament van worden afgeweken. Met andere woorden: is er geen testament, dan krijgt de langstlevende ouder de beschikking over de hele erfenis.

Voor meer zakelijke vragen en antwoorden kunt u de "Gids voor Nabestaanden" bestellen in de LSV webwinkel.

Moet er bij het overlijden van de partner direct erfbelasting worden betaald?

De Belastingdienst wil nabestaanden niet onnodig lastigvallen en onderzoekt daarom van te voren of er erfbelasting verschuldigd is. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijke waarde van de nalatenschap (bezittingen minus schulden) en met de vrijstelling voor de langstlevende partner en voor de kinderen. Als dit noodzakelijk is, stuurt de Belastingdienst u ongeveer vier maanden na het overlijden van uw partner een aangiftebiljet. De gezamenlijke verschuldigde erfbelasting, die u van te voren kunt berekenen, is inderdaad direct verschuldigd.

Voor meer zakelijke vragen en antwoorden kunt u de "Gids voor Nabestaanden" bestellen in de LSV webwinkel.

Kunnen kinderen worden onterfd?

"In de wet staat dat de echtgenoot en de kinderen van de overledene de erfgenamen zijn. Kunnen kinderen dan toch onterfd worden?"

In een testament kunnen ouders hun kinderen onterven. Toch kan een kind een deel van de erfenis opeisen. Dit deel heet de ‘legitieme portie’ en is altijd een geldbedrag (dus geen goederen uit de erfenis). De hoogte van dit bedrag is de helft van het kindsdeel (dat deel dat het kind zou hebben gekregen als er geen testament was). De legitieme portie moet binnen 5 jaar worden opgeëist.

Voor meer zakelijke vragen en antwoorden kunt u de "Gids voor Nabestaanden" bestellen in de LSV webwinkel.

Is een verklaring van erfrecht altijd nodig?

"Banken, verzekeringsmaatschappijen en overheidsorganisaties vragen om een verklaring van erfrecht. Zo’n verklaring is duur. Is dit echt nodig?"

Financiële dienstverleners en overheidsorganisaties willen controleren of degene die handelt namens de erfgenamen daar ook echt toe bevoegd is. Daarom vragen zij - vaak onnodig - om een verklaring van erfrecht. Zo’n verklaring is niet nodig als er sprake is van kleine nalatenschappen, als de langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner overblijft en de overledene geen testament had, of als u in een testament tot executeur benoemd bent.

Voor meer zakelijke vragen en antwoorden kunt u de "Gids voor Nabestaanden" bestellen in de LSV webwinkel.

 

end faq