Training Rouwzorg

Het bestuur is belast met het realiseren van de doelstelling van de stichting en komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar. Het bestuur bestaat uit: 


Voorzitter:           dhr. K.J. Rodenburg
Bestuurslid:         mevr. S. Beijnes
Bestuurslid:         dhr. M. Beuzel
Bestuurslid:         drs. H. Bode


De bestuurders van de Stichting ontvangen geen vergoeding voor hun inspanningen. Indien gemaakt, ontvangen zij een onkostenvergoeding op basis van gemaakte kosten.

 

INKOMSTEN / UITGAVEN


Inkomsten: Bijdrage uitvaartorganisaties, hulpverleners en donatie hulpvragers

Uitgaven: Vrijwilligers en coördinatie Centrum voor Verlies en Rouw, betaalde krachten voor nieuwsbrief en website, kantoorkosten

 

SAMENWERKING


Het Landelijk Steunpunt bij Verlies (LSV) werkt nauw samen met De Stichting Zorgverklaring (vanaf 1 januari 2012). 

 

Ik wil graag meer informatie ontvangen:">


 

Op 10 mei 1988 werd het Landelijk Steunpunt Rouwbegeleiding opgericht, met als doelstelling "het scheppen van een kader waarin continuïteit van de opvang van rouwdragenden gegarandeerd kan worden". Het LSR ontwikkelde zich tot een professionele organisatie met een steeds breder aanbod van diensten.

 

Zo werd in 1990 de eerste 'Gids na een overlijden' uitgegeven. In 1999 werd de naam van de organisatie gewijzigd in Landelijke Stichting Rouwbegeleiding. Ook de doelstelling werd toen verbreed: "het bieden van een centraal punt waar zo veel mogelijk (psychosociale) informatie op het gebied van rouw beschikbaar is".

 

In 2009 werd naast de Stichting het LSR Dienstencentrum opgericht en in 2010 de Stichting Stimulering Rouw. Tevens is het  Dienstencentrum in 2010 gestart met een nieuwe post-HBO-opleiding Rouw- en verliesbegeleider. In 2010 is - met een nieuwe huisstijl - de benaming Steunpunt weer teruggekomen, zij het breder van opzet: De Stichting en het Dienstencentrum gaan nu samen door het leven onder de naam Landelijk Steunpunt Verlies.

 

 

Het Landelijk Steunpunt Verlies wil de aandacht voor rouw in de privésfeer en in de samenleving bevorderen. Wij brengen rouwzorg op een kwalitatief hoger niveau door onderzoek, publicaties en opleidingen voor vrijwilligers en beroepskrachten. Nabestaanden kunnen terecht bij ons Centrum voor Verlies en Rouw.

 

Door onze contacten met nabestaanden, rouw- en verliesbegeleiders, uitvaartorganisaties en de universiteit weten we wat er op het gebied van rouwzorg leeft. Daar sluiten we met onze diensten professioneel op aan. En dat doen we vanuit een collegiale en samenwerkingsgerichte houding met alle partijen die rouwzorg een warm hart toedragen.

 

Medewerkers van het LSV zijn bekend met de zakelijke en emotionele kant van rouw. Zij geven informatie en kunnen doorverwijzen naar deskundigen op deze gebieden. Het LSV maakt gebruik van een landelijk verwijsbestand met honderden gekwalificeerde vrijwilligers en beroepskrachten.