Training Rouwzorg

 

WAAROM DEZE OPLEIDING?

In het leven zijn er vele momenten van verlies. Het omgaan met een verlies kan gepaard gaan met hevige emoties. Rouw is het antwoord dat we (als individu, familie, cultuur, samenleving) geven op het verlies van een betekenisvolle relatie. Het kan hierbij gaan om het overlijden van een dierbare, verlies van gezondheid, verlies van relatie (scheiding), verlies van werk en verlies van vaderland. Rouw kan ingrijpende en soms traumatische vormen aannemen. Dit maakt dat er in toenemende mate behoefte is aan inzicht in rouw en verliesprocessen. Vooral voor diegenen die, soms dagelijks, geconfronteerd worden met rouwende cliënten. 

 

WAT MAG JE VERWACHTEN VAN DEZE TRAINING?


Professionele en persoonlijke ontwikkeling

De training biedt een compleet programma waarmee rouwzorgers (vrijwilligers en beroepskrachten uit de sectoren welzijn, gezondheidszorg, pastoraal werk, onderwijs, uitvaartbegeleiding, justitie en politie ea.) die soms dagelijks geconfronteerd worden met rouwenden, hun kennis en vaardigheden kunnen vergroten om rouwenden steun te bieden die ze nodig hebben. De training Rouwzorg is ontwikkeld op basis van de training Nabijblijven (samenwerkingsproject met het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn en de Universiteit van Utrecht) en de geaccrediteerde Post-Hbo opleiding Rouw en verliesbegeleider van het LSV. 

 

Doel van de training 

1. De training biedt je inzicht in:
   - Manifestatie van rouw (lichamelijk, emoties, denken, gedrag)
   - Rouwstijlen (copingstijlen)
   - De relatie tussen hechting- en rouwstijl

   - De invloed van vroegkinderlijke ontwikkeling 

   - De invloed van vorige generaties (Contextuele benadering)

   - De invloed van zin- en betekenisgeving op rouw
   - Veerkracht
   - Complexe rouw

 

2. Tijdens de training leer je vaardigheden om tussen

    "afstand en nabijheid" rouwenden troost te geven, een oriënterend

     gesprek te voeren en te begeleiden bij specifieke thema's zoals

     eenzaamheid, versterking veerkracht, steunende omgeving,

     nieuw perspectief ea.

 

3. Tijdens de training ervaar je:
   - Hoe je eigen rouwproces zich ontwikkeld heeft
   - Hoe je eigen proces van invloed is op het contact met rouwenden

 

Doelgroepen
De training is bedoeld voor:
-  Vrijwillige rouwzorgers, d.w.z. zij die onbetaald rouwenden

   begeleiden.
-  Beroepskrachten die in de uitoefening van hun werkzaamheden in

   contact komen met rouwenden (bijvoorbeeld medisch maat-

   schappelijk werkers, verpleegkundigen, huisartsondersteuners,

   jeugdzorg, ouderenzorg, politie, justitie, mensen werkzaam in

   het onderwijs enz.)

 

 

 

 

Fijn proeverij Training Rouwzorg 

Om kennis te maken met de Training Rouwzorg nodigen wij u van harte uit voor de fijn proeverij die gehouden wordt op woensdag 10 januari 2024 van 18.00 tot 20.30 uur in de Fonteinkerk in Amersfoort.

Naast een toelichting op het programma en accreditatie maakt u kennis met het: 

 

  •   Troostgesprek

  •   Bemoedigingsgesprek

U kunt zich aanmelden met het contactformulier (zie hiernaast) of per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Na aanmelding ontvang u een bevestiging met een agenda en het adres van de Fonteinkerk.  

 

Bijscholing

Wordt nog ingepland. Het gaat om de bijscholing 'Rouw in beeld', 'Eenzaamheid en rouw' en 'Levensbeschouwing en rouw'.

U kunt zich aanmelden met het contactformulier (zie hiernaast) of per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 

 

 

Wat zeggen anderen over de training?

Dini van Beek 

De training rouwzorg heeft mij persoonlijk en als professional diepgaande inzichten gegeven. De theorie naar de laatste wetenschappelijke onderzoeken en de vele praktijkoefeningen maakt deze training tot een verrijking voor elke coach en counselor. Klaas-Jan is een gepassioneerd docent die put uit een rijke bron van ervaring.

Barry Nijenhuis

De training rouwzorg heeft mijn ogen geopend. Rouw is voor mij niet meer zo donker maar een stuk lichter geworden. Ik heb veel inzicht gekregen in alle facetten van rouw. De inspirerende en deskundige begeleiding zorgde voor een goede sfeer waarin iedereen zich vrij voelde. Ik ga vol vertrouwen het geleerde professioneel inzetten. 

Cynthia Louwers

Waarom ben ik hier niet eerder heen gegaan? Dat was wat ik na de eerste trainingsdag meteen dacht. Ik werd meegenomen in een prachtige sfeer waarin een nieuwe wereld voor me open ging. Inspirerende trainers maakten de trainingsdagen waardevol. Rouw is dus toch niet zo eng als ik altijd dacht. Alles viel op zijn plek en ik heb een mooie basis gelegd om er ook professioneel mee aan de slag te gaan. 

Annemieke Koldenhof

Inzicht in de theorie achter verlies en rouw heeft mij rust en vertrouwen gegeven om mensen met een beteknisvol verlies goed te kunnen begeleiden. 

 

Wilt u meer weten over deze opleiding? U kunt de brochure downloaden


Wilt u zich inschrijven? Van harte welkom! U kunt het inschrijfformulier downloaden


Wilt u een (telefonisch) intakegesprek om verwachtingen af te stemmen? Bel ons op telefoonnummer 033 – 4616886.

Wilt u meer informatie? Vul dan het formulier in, rechts van deze pagina.   

 


INLEIDING


Traumatisch verlies is het verlies onder heftige, soms gewelddadige, omstandigheden van een dierbare (dood gerelateerd verlies) of van iets dierbaars (levend verlies van gezondheid, relatie of werk). Die omstandigheden kunnen heftig en eenmalig (shock trauma) of herhaaldelijk en langdurig (langdurig trauma) zijn.

De aanleiding van een traumatisch verlies is bijvoorbeeld het verlies van een dierbare door Corona, zelfdoding, moord of door vroegkinderlijke of ziekte ontstane herhaaldelijk en langdurige traumatische ervaringen. Trauma’s kunnen ook worden geactiveerd door een natuurlijk verlies onder normale omstandigheden van een dierbare. De wijze waarop de verliesdrager daar antwoord op geeft, kan heel verschillend zijn. Sommigen ontwikkelen complexe rouw met als gevolg langdurige klachten van rouw, postraumatische stress en/of depressie. Anderen ontwikkelen, onder dezelfde omstandigheden, een gezonde rouw.

VERSCHILLENDE BENADERINGEN


Er zijn verschillende benaderingen om traumatische rouw te behandelen. Een trauma kan bijvoorbeeld behandeld worden door middel van EMDR (Eye Movement Desensitizaion and Reprocessing), Exposure therapie, Imaginary Rescriptng of Lichaamsgericht werken. Van der Hart, trauma specialist, onderscheidt drie fasen bij traumabehandeling; stabilsate, symptoombehandeling en vaardighedentraining.

In de laatste fase wordt ook aandacht besteed aan het rouwproces over de schade en leed die de traumatische situatie heeft veroorzaakt. Een nieuwe kijk op trauma behandeling is de (beperkt) Eclectische Psychotherapie voor PTSS (BEPP). Deze wordt toepast door bijzonder hoogleraar Geert Smidt die verbonden is aan het ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.

 

WAT MAG JE VERWACHTEN?

Er zijn verschillende groepen die een traumatische ervaring hebben opgedaan. Denk bijvoorbeeld aan vluchtelingen, nabestaanden na moord of zelfdoding, kinderen van ouders met psychische problemen of patiënten die langdurig op de IC hebben gelegen.


VOOR WIE IS HET SYMPOSIUM BEDOELD?

Dit congres geeft rouwzorgers, -begeleiders en –therapeuten maar ook verpleegkundig en praktijkhuisartsondersteuners inzicht in de verschillende doelgroepen die te maken hebben met traumatisch verlies en met verschillende benaderingen om traumatische rouw te behandelen.

 

Bijzondere sprekers op het symposium

Prof. Dr. Geert Smid 

Geert Smid is verbonden aan het ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises. ARQ onderzoekt momenteel de psychosociale gevolgen bij nabestaanden die afscheid hebben genomen van hun dierbaren in Coronatijd’. Bij dat onderzoek is de uitvaartbranche betrokken. De resultaten van dat onderzoek worden, onder voorbehoud, tijdens dit symposium bekend gemaakt.

Prof. dr. Geert Smid is psychiater, plaatsvervangend opleider en bijzonder hoogleraar psychotrauma, verlies en rouw, ARQ Centrum'45/ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum en Universiteit voor Humanistiek. Als clinicus werkt hij sinds 2003 met traumapatiënten. In 2011 promoveerde hij op het proefschrift Deconstructing Delayed Posttraumatic Stress Disorder. In 2013 initieerde hij de Dagbehandeling Traumatische Rouw bij ARQ Centrum’45 voor nabestaanden van traumatisch verlies en overlevenden van trauma. In samenwerking met andere experts ontwikkelde hij verschillende klinische interventies en hulpmiddelen voor diagnostiek en behandeling van traumatische rouw, zoals de Traumatic Grief Inventory-Self Report Plus (TGI-SR+), het Bereavement and Grief-Cultural Formulation Interview (BG-CFI), en psychotherapie voor persisterende en traumatische rouw (BEP-TG). Hij heeft uitgebreid gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften en boeken over de prevalentie, diagnose en behandeling van PTSS en traumatische rouw, stressgevoeligheid en verschillende vormen van evidence based trauma- en rouwgericht zorgaanbod. Zijn huidige onderzoek naar PTSS en rouw richt zich op betekenisgeving na verlies, epidemiologische en culturele aspecten, diagnostiek, preventie, behandeling, palliatieve zorg en ontwikkelen van een rouwzorgnetwerk.

Drs. Maryke Geerdink

Zelfmoord (zelfdoding) is voor nabestaanden traumatisch. Gevoelens van ongeloof, schuld, boosheid verhinderen dikwijls een gezond rouwproces. Het rouwen wordt vermeden of uitgesteld. Dat kan leiden tot psychosomatische klachten. Maryke gaat in op het begeleiden van nabestaanden.

Dr. Marc Buise

Mijn wereld stond op z’n kop vertelt een Brabantse patiënt die wegens Corona opgenomen was op de intensive care-afdeling. Het 'post-intensive care syndroom' (PICS) kan een leven van de patiënt én de naaste omgeving volledig overhoopgooien. Het syndroom is nog maar pas bekend. Marc omschrijft het verblijf op een ic als 'een knikmoment' in het leven.

Jaarlijks belanden in Nederland tachtigduizend mensen op de intensive care. Twintig procent daarvan krijgt last van Pics. Dat betekent dus dat er jaarlijks zestienduizend mensen een vorm van Pics ervaren met als verschijnselen concentratieverlies, geheugenproblemen en heftige emoties. Marc ontwikkelde een methode om mensen met een 'post-intensive care syndroom' te behandelen. Tijdens de workshop gaat hij daar nader op in.

Drs. Masé Sutterland

Ruim 70.000 Oekraïense vluchtelingen zijn vanaf begin dit jaar naar Nederland gekomen. Gezin, werk, familie, vrienden en huis, ze hebben alles achter moeten laten vanwege de voortdurende oorlog in Oekraïne. Ze hebben allemaal maar één wens, zo snel mogelijk terug naar hun vaderland. Ondertussen hebben ze meerdere traumatische gebeurtenissen meegemaakt. Dat kan zo ernstig zijn, dat ontkenning het enige antwoord is. De emotioneel geladen herinnering wordt vermeden, gerelativeerd, gerationaliseerd. Het zijn voorbeelden van gedissocieerde reacties. Maar het bijzondere is dat, ondanks de dissociatie, het lichaam de herinnering onthoudt.

Eén van de belangrijkste kwaliteiten die je bij hulp aan vluchtelingen gebruikt is nieuwsgierigheid. Zo vraag je bijvoorbeeld naar: Welke feestdagen hebben jullie? Hoe vieren jullie dat? En waar komt dat vandaan? Als je mensen uit Oekraïne in huis hebt, zorg dan voor de drie R’s: Rust, Reinheid en Regelmaat. Vaak komt onze reddersreflex naar boven, we willen ze overal mee naartoe nemen; naar de Efteling, Kinderdijk, Walibi en noem maar op. Maar we realiseren ons niet dat een achtbaan bijvoorbeeld juist een herinnering in het lichaam, de traumatische ervaring, weer naar boven kan halen. Masé gaat in op de wijze waarop je vluchtelingen met traumatische ervaringen kunt helpen.

Drs. Jan Olthof

Rond rouwprocessen wordt vaak gesproken over "verwerken". Alsof wij weten hoe dat moet. In ideeën over "verwerken" zitten aannames opgesloten zoals het individuele subject als uitgangspunt met als doel om de autonomie en zelfredzaamheid van de rouwende te versterken. Het onderzoek van de Amerikaanse filosofe Judith Butler laat zien dat kwetsbaarheid een grondthema is van ons bestaan. Kwetsbaarheid laat zich niet overwinnen, het hoort bij het leven van een mens. Kwetsbaarheid betekent dat we afhankelijk zijn (Leo Heuts in: Filosofie Magazine november 2016). Therapeuten, die rouwenden bijstaan, delen deze kwetsbaarheid.

De notie van de "wounded healer" zal in dat kader nader worden toegelicht. Rouw vindt plaats in de gemeenschap terwijl het in onze tijd veelal als een individuele opgave wordt gezien. Vanuit dat punt bezien is het de taak van de hulpverlening om hulp te bieden bij het herstellen van relaties in de familie, het netwerk en van de rouwende met zichzelf, zijn of haar lichaam en met degene die hij of zij verloren heeft. In het herstellen van relaties speelt taal een belangrijke rol, met name de performatieve kant van de taal, de scheppende kracht van woorden. Tot slot gaat de inleider in op begeleiding van complexe rouwprocessen zoals die zich aandienen in de praktijk van de psychotherapeut.

Dr. Boyd Thijssens

Inzicht in de theorie achter verlies en rouw heeft mij rust en vertrouwen gegeven om mensen met een betekenisvol verlies goed te kunnen begeleiden. 

Griet op de Beeck

Griet schreef het kinderboek ‘Jij mag alles zijn’. Daarin beschrijft ze het leventje van Lexi, een negenjarig meisje dat probeert iets te begrijpen van wat er in de wereld rondom haar gebeurt. Dat haar moeder de hele dag op bed ligt bijvoorbeeld, is best raar. Ze verwent haar moeder, vraagt steeds of ze kan helpen, maar mama wordt maar niet vrolijker. Dat is voor haar niet te snappen. En ook pappa doet zijn best maar wordt steeds stiller en in huis wordt het steeds ongezelliger.

Het verhaal gaat over een vroegkinderlijk trauma waarbij Lexi niet het onbevangen, spelend kind kon zijn. Ze nam al vroeg verantwoordelijkheden op zich die voor een negenjarig meisje veel te zwaar zijn (parentificatie). Ten dele is het boek autobiografisch. Het vroegkinderlijk trauma van Griet is geworden tot een betekenisvolle inspiratiebron om te groeien. 


Praktische informatie
Datum 8 december 2022
Aanvang 09.00 tot 09.30 uur
Adres

Bergkerk, Doctor Abraham Kuyperlaan 2, 3818 JC  AMERSFOORT

Kosten € 245,- inclusief lunch. 
   
Aanmelden Tot uiterlijk 2 december 2022
   
Dag voorzitter

Daan Westerink


Wilt u meer weten over dit symposium? U kunt de brochure downloaden


Wilt u zich inschrijven? Van harte welkom! U kunt zich rechtsboven op deze pagina inschrijven!

 

Wilt u een (telefonisch) informatie om verwachtingen af te stemmen? Bel ons dan op telefoonnummer 033 – 4616886.

 

  

 

 

 

U bent ingelogd in ‘mijn steunpunt’ van het Landelijk Steunpunt Verlies.

U kunt nu eenvoudig artikelen bestellen op onze webshop. Wij weten dan, zonder dat u dat weer op hoeft te geven, waar de bestelling heen moet.  Als u al eerder uw verificatiecode voor de digitale steun hebt ingebracht, dan ziet u een menukeuze aan de linkerkant staan die u toegang verschaft tot de digitale checklist met het daarbij behorende e-book.

Aandacht voor elkaar: LSV start met E-Card campagne

 

 

De coronacrisis staat voor velen van ons voor een zeer moeilijke periode in ons leven. Er zijn mensen ernstig ziek geworden en overleden en nabestaanden rouwen onder verzwaarde omstandigheden. In ziekenhuizen en bij de uitvaart is het houden van afstand een eerste en begrijpelijke prioriteit. Troosten in nabijheid kan niet plaatsvinden. Nabestaanden komen vanuit een lege kerk in een leeg huis. Daarnaast zijn er ouderen die tussen ‘huidhonger en knuffelvrees’ vereenzamen. Nu de tweede Corona golf zich aandient, slaat de moedeloosheid toe. Hoelang gaat het nog duren?  Wanneer wordt het contact weer normaal?

 

De minister-president Mark Rutte en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge geven op dinsdag 6 oktober het startschot voor het thema 'aandacht voor elkaar'.

 

 

De stichting Landelijk Steunpunt Verlies (LSV) steunt dit initiatief met een e-card campagne. Je kunt gebruikmaken van onderstaande e-card en toesturen naar diegene die jouw aandacht goed kan gebruiken. Klik hier voor de E-Cards die u wenst te willen versturen. 

 

 

 

Luisterend oor in verbinding 
De stichting ‘Landelijk Steunpunt Verlies’ biedt een luisterend oor bij het Rouwzorgloket en bij individuele begeleiding.

 

Individuele digitale begeleiding

Bent u een nabestaande in Corona tijd? Dan kunt u gratis gebruikmaken van ons Rouwzorgloket met een professionele Rouw- en verliesbegeleider. In die gesprekken bieden wij een luisterend oor en ondersteuning. Daarmee halen wij uw dierbare niet terug en kunnen wij de rouw niet oplossen. Wel kunnen wij u helpen om steun te vinden om het verlies te dragen. 

 

Neem contact op met Klaas-Jan Rodenburg. 

Telefoonnummer 033-4616886, Mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

  

 

Wetenschappelijk onderzoek naar nabestaanden in Coronatijd 

 

De Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen hebben in het kader van een wetenschappelijk onderzoek een online rouwbehandeling ontwikkeld voor nabestaanden in Coronatijd. Hierbij wordt de effectiviteit van een online psychologische behandeling onderzocht.

 

Behandeling 

De online psychologische behandeling is speciaal ontwikkeld voor nabestaanden van wie een dierbare is overleden tijdens de coronacrisis en die behoefte hebben aan hulp. De behandeling wordt aangeboden via het internet en wordt zelfstandig doorlopen, zonder ondersteuning van een therapeut. De behandeling neemt circa twee uur per week in beslag en duurt in totaal 8 weken. Het onderzoek levert waardevolle informatie op om in de toekomst nabestaanden van een overlijden tijdens de coronacrisis beter te kunnen helpen.

 

Wie kunnen deelnemen?  

U bent 18 jaar of ouder en hebt ten minste drie maanden geleden een dierbare verloren tijdens de coronacrisis (periode maart 2020 tot heden) en hebt behoefte aan hulp. 

 

Deelname aan het onderzoek is kosteloos en er is geen verwijzing van de huisarts voor nodig. Na aanmelding vindt een telefonisch interview plaats om vast te stellen of de behandeling voor u geschikt is.                                                                                                                                           

 

Meer informatie en aanmelding is mogelijk via de website www.rouwencorona.nl of door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Your payment was successful, thanks!