Training Rouwzorg

AANLEIDING:

Het Landelijk Steunpunt Verlies gelooft in de kracht van de uitwisseling met collega’s. In die ontmoeting ontstaan aanscherpingen van je eigen ideeën en nieuwe ideeën die collega’s je aanreiken. Om die reden organiseert het LSV een studiedag ‘Schering en inslag’. Op de knooppunten tussen schering en inslag zoeken we, nieuwsgierig en lerend, naar verbinding in ons eigen ondernemerschap en vakmanschap. 

Ondernemerschap leren we op straat. Met vallen en opstaan proberen we het ondernemerschap onder de knie te krijgen. We leren de tekenen van de markt te verstaan en proberen die te vertalen naar onze praktijk. Daar hebben we onze collega’s voor nodig die samen met ons, construerend en reconstruerend, de marktsignalen vertalen naar onze eigen praktijk. 

Vakmanschap leren we in specifieke Post-HBO opleidingen en wordt voortgezet in intervisiegroepen. Het interessante van intervisie is dat collega’s vanuit verschillende invalshoeken reflecteren op ingebrachte casuïstiek. Het kan gaan over verschillende verliesgebieden (verlies van gezondheid, dierbare, liefdesrelatie en werk) maar ook over eigen ondernemerschap of het werken in een organisatie (als professional of als vrijwilliger). De intervisiegroep komt op vrijwillige en gelijkwaardige basis regelmatig samen. 

 

PROGRAMMA

Schering en inslag in het ondernemerschap

09:30

Welkom

09:45

Geestelijke gezondheidszorg en de rol van de Rouw- en verliesbegeleider (zie toelichting onderstaand)

10:30

Parallelle Workshops:

                      1.  Positionering van je eigen praktijk

                      2.  Versterking van samenwerking op lokaal niveau

                      3.  Ervaringen met website en social media

12:00

Plenaire discussie

12:30

Pauze

Schering en Inslag in het vakmanschap

13:30

Verwachtingen

13:45

Intervisie; nut, noodzaak, condities en methode

14:15

Samenstelling intervisiegroepen

14.45

Behandeling casuïstiek  binnen de intervisiegroepen

16.00

Uitwisseling ervaringen

16.30

Afsluiting

   

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum

Vrijdag 15 december 2017 van 09.30uur tot 16.30uur 

 
Locatie Amersfoort (GGZ Zon en Schild, opleidingslocatie ‘de Veste’)  
Voor wie? Rouwzorgers, Rouw- verliesbegeleiders en Rouwtherapeuten die hun eigen praktijk willen versterken.   
Studiekosten

Schering en inslag:

Ochtendprogramma:
Ondernemerschap (excl. lunch)                            

Middagprogramma:  
Vakmanschap (excl. lunch)  
   

Ochtend en middagprogramma:
Ondernemerschap en vakmanschap (excl. lunch)  

Ps. Brochures voor clienten en doorverwijzers kunnen gratis worden meegenomen

€45,-

 


€45,-

 €80,-

Docenten

Stephanie Beijnes, Klaas-Jan Rodenburg

 
Aanmelden

Aanmelden mogelijk tot 11 december. 

 TOELICHTING PROGRAMMA:

Ochtendprogramma:

 

Verkeerde diagnose
Voor de diagnose depressie maakt de arts of psychiater het onderscheid naar genetische, chemische of hormonale depressiviteit. In dat rijtje komt rouwgerelateerde depressiviteit, ondanks dat rouw aanleiding kan zijn voor depressiviteit, niet voor. Zo kan het gebeuren dat een door verdriet overmande patiënt als ziek wordt beschouwd en antidepressiva voorgeschreven krijgt terwijl een goede psychosociale begeleiding nodig is. Niemand is gediend met een medicalisering van verdriet. Toch is het aannemelijk dat 20% van de antidepressiva gebruikers, in Nederland zijn dat er 1 miljoen, deze medicijnen niet hadden moeten hebben. Erger nog, die medicijnen hebben eerder een verdovend effect dan dat ze helpend zijn om het verlies te integreren in de levensloop. 

 

Cliënten betalen de behandelsessies zelf
Vanaf 1 januari 2014 kan een patiënt voor psychosociale eerstelijnshulp terecht bij de huisarts en de GGZ praktijkondersteuner huisarts. Deze hulp valt onder de Basisverzekering. Kan de eerste lijn niet verder behandelen, dan wordt doorverwezen naar de tweedelijnszorg; basis of gespecialiseerde GGZ. Deze behandelingen worden vergoed uit de basis- of gespecialiseerde GGZ verzekering. 

 

Elke zorgverzekeraar heeft ruimte om de vergoeding van de basis- of gespecialiseerde GGZ anders te regelen. Die ruimte heeft betrekking op het uitsluiten of het maximalisering van het aantal behandelingen. Tevens bieden zorgverzekeraars de mogelijkheid om een aanvullende verzekering te sluiten voor alternatieve psychosociale hulp. Per zorgverzekeraar zijn de voorwaarden anders. De één vergoedt Mindfulness en Acceptance and Commitment Therapy terwijl een andere verzekeraar dekking geeft voor arbeidsgerelateerde traumazorg. 

 

De algemene regel is dat cliënten van Rouw- en verliesbegeleiding de sessies zelf moeten betalen. Indien geïndiceerd bestaat de mogelijkheid om de sessies te declareren bij een zorgverzekeraar. Maar dat eerder een uitzondering dan de algemene regel. 

 

Verwijzers op lokaal niveau
Tot op heden is het landelijk Steunpunt Verlies voor de Rouw- en verliesbegeleiders de centrale verwijsinstantie geweest. Dat heeft jaren goed gefunctioneerd. Maar anno 2017, nu het aantal vragen bij het rouwzorgloket sterk verminderd is, werkt dat niet meer. Het is noodzakelijk om de verwijsfunctie te decentraliseren en te brengen bij huisartspraktijken, ziekenhuizen, patiëntverenigingen, hospices, uitvaartorganisaties, psychologen en wellicht anderen die in aanraking komen met de rouwgerelateerde problematiek van patiënten/cliënten. Het LSV heeft een brochurelijn ontwikkelt om daarmee op lokaal niveau het doorverwijzen te stimuleren.

 

Samenwerking
Brochures ed. zijn niet genoeg om verwijzers op lokaal niveau te motiveren en te mobiliseren. Er is meer nodig. Wij denken aan een hechte lokale samenwerking met andere GGZ aanbieders om bijvoorbeeld herdenking- of andere thema bijeenkomsten te organiseren. 

Met deze studiedag ‘schering en inslag’ komen we, vanuit de bevlogenheid voor ons vak, met elkaar in gesprek over ondernemerschap en vakmanschap en de wijze waarop het LSV dat kan ondersteunen. 

 

Middagprogramma:

Intervisie is een onmisbaar hulpmiddel om de deskundigheid te bevorderen. Het interessante van intervisie is dat collega’s vanuit verschillende invalshoeken reflecteren op ingebrachte casuïstiek. Het kan gaan over verschillende verliesgebieden (verlies van gezondheid, dierbare, liefdesrelatie en werk) maar ook over eigen ondernemerschap of het werken in een organisatie (als professional of als vrijwilliger). De intervisiegroep komt op vrijwillige en gelijkwaardige basis regelmatig samen. In dit middagprogramma bespreken we nut en noodzaak, condities en methoden van intervisie. Tevens oefenen we met één methode en formeren, zo mogelijk, intervisiegroepen. Meld je aan!

 

INFORMATIE
Wilt u meer weten over het programma van deze na- en bijscholing? Stuur dan een e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  Wilt u deelnemen aan één of meerdere onderdelen van het programma? Vul dan het formulier rechts van deze pagina in.