Training Rouwzorg

Secretariaat

Het secretariaat van de stichting Zorgverklaring is ondergebracht bij de organisatie ‘Steun bij verlies’.


Contactgegevens:

 

Stichting Zorgverklaring

Barchman Wuytierslaan 89

3819 AB Amersfoort

Tel. 033-46 16 886

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bankrekeningnummer NL43INGB 0000 000 410

 

Indien u vragen hebt over de Zorgverklaring of over de stichting, dan kunt u contact opnemen met de Stichting Zorgverklaring, bij voorkeur via het onderstaande formulier. Daarnaast zijn we ook telefonisch bereikbaar onder nummer 033-461 68 86.


Ik wil graag meer informatie ontvangen:">


Samenwerkingen

Vanaf 1 januari 2012 werkt de Stichting Zorgverklaring nauw samen met het Landelijk Steunpunt bij Verlies (LSV). Het LSV geeft emotionele en zakelijke steun bij verlies van gezondheid en van een dierbare. De zorgverklaring biedt de mogelijkheid om, waar het gaat om gezondheid, 'regie in eigen handen' te nemen.

 

Het LSV verzorgt vanaf 2012 het secretariaat en de distributie van de Zorgverklaring. De Stichting Zorgverklaring blijft verantwoordelijk voor de inhoud en de voorlichting.

 

U kunt voor meer informatie over het LSV doorklikken naar hulpvragers.


 

RELEVANTE LINKS EN SAMENWERKINGSVERBANDEN

 

Stichting Cura Vera

Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie 

Mantelzorg 

Landelijk Steunpunt Verlies

Ondersteuning bij diverse soorten van verlies   

Praten over verlies en rouw: Centrum voor Verlies en Rouw  033 – 461 68 96 (open ma-di, do-vr) 

 

Het bestuur

Het bestuur is belast met het realiseren van de doelstelling van de stichting en komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar. Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: mr. B. van der Deijl
Secretaris: drs. R.A. Voorn
Penningmeester: dhr. K.J. Rodenburg
Bestuurslid: drs. N. van Hal
Bestuurslid: drs. A. Ligtenberg
Bestuurslid: mevr. A. Camper

De bestuurders van de Stichting ontvangen geen vergoeding voor hun inspanningen. Indien gemaakt, ontvangen zij een onkostenvergoeding op basis van gemaakte kosten.

Financiële verantwoording van het afgesloten boekjaar is op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat de Stichting Zorgverklaring.

Anbi

De Stichting Zorgverklaring is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan de Stichting Zorgverklaring zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
Met uw gift is de Stichting in staat om haar doelstellingen te realiseren. Verzamelde gegevens ten behoeve van de ANBI-status van Stichting Zorgverklaring: 

 

• Naam van de instelling: Stichting Zorgverklaring

• RSIN/fiscaal nummer: 812870840

Doelstelling

Mensen in de laatste levensfase verliezen de regie over hun leven en zijn overgeleverd aan medische hulpverleners. Dat kan leiden tot ongewenste situatie zoals het verlengen van het leven met onrust, pijn of ontluistering zonder dat de kwaliteit van het leven toeneemt. De stichting Zorgverklaring wil dat keuzes die mensen maken voor hun laatste levensfase, door het aanbieden van wilsverklaringen, worden gerespecteerd. Daarmee behouden mensen tot het laatste toe de zeggenschap over hun leven. 

 “Als ik door ziekte of ongeval niet meer in staat ben om mijn eigen belangen kenbaar te maken, dan wil ik dat mijn zorgvertegenwoordigers de grenzen en wensen die ik met het oog op dergelijke situaties in een Zorgverklaring of Euthanasieverzoek heb vastgelegd, zullen respecteren en in overleg met de (huis)arts daar uitvoering aan geven, zodat mijn levenseinde in rust en vrede kan plaatsvinden.”

De Stichting Zorgverklaring wil derhalve bevorderen dat burgers en behandelaars: 

  • bekend zijn met de mogelijkheden van de Zorgverklaring die gebaseerd is op de ‘Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst’ 
  • bekend zijn met de mogelijkheden van een Euthanasieverzoek die gebaseerd is op de ‘Wet Toetsing Levensbeëindiging op verzoek of hulp bij zelfdoding’,
  • gebruikmaken van wilsverklaringen om eigen regie te houden in de laatste levensfase
  • de positie van de zorgvertegenwoordiging respecteren 


In de Zorgverklaring worden de persoonlijke keuzes vastgelegd met als doel om de zorgvertegenwoordigers richtlijnen te geven over het wel/niet medisch ingrijpen in de laatste levensfase om daarmee onnodig medisch doorbehandelen, zonder enig perspectief op kwaliteit van leven, te voorkomen. 


In een
Euthanasieverzoek wordt het verzoek van de patiënt tot vrijwillige levensbeëindiging vastgelegd met als doel om uitzichtloos en ondragelijk lijden te vermijden. Het is echter aan de (huis)arts om zo’n verzoek, na zorgvuldige toetsing, in te willigen.