Het Landelijk Steunpunt Verlies geeft aandacht aan rouw als gevolg van verlies van gezondheid. Dat is nodig omdat rouw nu nog voornamelijk wordt gezien als een reactie op het overlijden van een dierbare.

Veel van wat we denken te weten over rouw is onjuist. Volgens het fasenmodel van Kübler-Ross verloopt rouw in vijf fasen, die culmineren in aanvaarding. In het takenmodel van William Worden krijgen rouwenden taken te vervullen om het overlijden een plaats te geven. Rouwtherapeut Johan Maes merkte dat de bestaande modellen niet echt werken in de praktijk en zeker niet als standaard rouwmodel mogen worden beschouwd.

 

 

Als hulpverleners beloven wij onze cliënten steun, troost en oprechte aandacht. En wij beloven hen ook inzicht in verliesprocessen. Met behulp van informatie en educatie helpen we cliënten om te leren omgaan met het geleden verlies. Maar is dat voldoende? Zitten cliënten die in verwarring zijn en zich soms radeloos voelen daarop te wachten? 

Steeds meer mensen verlenen mantelzorg: zij zorgen langdurig en onbetaald voor zieke familieleden of vrienden. Een deel van hen doet dit naast een betaalde baan.