Over ons

Het bestuur is belast met het realiseren van de doelstelling van de stichting en komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar. Het bestuur bestaat uit: 


Voorzitter:           dhr. K.J. Rodenburg
Bestuurslid:         mevr. S. Beijnes
Bestuurslid:         dhr. M. Beuzel
Bestuurslid:         drs. H. Bode


De bestuurders van de Stichting ontvangen geen vergoeding voor hun inspanningen. Indien gemaakt, ontvangen zij een onkostenvergoeding op basis van gemaakte kosten.

 

INKOMSTEN / UITGAVEN


Inkomsten: Bijdrage uitvaartorganisaties, hulpverleners en donatie hulpvragers

Uitgaven: Vrijwilligers en coördinatie Centrum voor Verlies en Rouw, betaalde krachten voor nieuwsbrief en website, kantoorkosten

 

SAMENWERKING


Het Landelijk Steunpunt bij Verlies (LSV) werkt nauw samen met De Stichting Zorgverklaring (vanaf 1 januari 2012).