> STEM AF OP DEGENE DIE U VERZORGT

 

De persoon die u verzorgt, maakt een veranderingsproces door. Die verandering beweegt zich tussen de ervaring van verlies (de frustrerende ervaring van de ziekte, de afhankelijkheid van anderen, de dromen die niet meer uitkomen, de onzekerheid of er nog verbetering mogelijk is) en de afstemming op het leven (het genieten van die dingen die nog wel kunnen, de aandacht die anderen geven, het tot betekenis brengen van deze moeilijke periode). Dit alles vraagt om een nieuw evenwicht. Frustraties en afreageren horen daarbij. Maar ook het genieten van dingen die nog wel kunnen. U kunt de zorgbehoevende helpen door te luisteren en af te stemmen op het ritme en de tijd van diegene die uw zorg nodig heeft. Ook structuur aanbrengen is helpend. 


> VRAAG HULP VAN FAMILIE EN VRIENDEN

 

Vrienden en familie zijn een grote bron van hulp. Ze kunnen wellicht boodschappen voor u meenemen als ze toch naar de supermarkt gaan. Er kan ook hulp geboden worden bij huishoudelijke taken. Meestal vinden familie en vrienden het fijn dat ze iets voor u kunnen doen. 

 

> VRAAG OM HULP VAN PROFESSIONELE ORGANISATIES

 

Neem de tijd om aan uw nieuwe verantwoordelijkheid en aan het nieuwe leefpatroon te wennen. Als u het niet meer aankunt, is er misschien hulp nodig. Op internet kunt u thuiszorg- en mantelzorgorganisaties vinden. Die kunnen u helpen om de zorg, al is het maar een paar uurtjes per week, van u over te nemen. U hebt dan even rust. Een ander voordeel is dat degene die u verzorgt de kans krijgt om andere verzorgers te leren kennen. Veel van zulke organisaties bieden regelmatig groepsactiviteiten met bijvoorbeeld andere mantelzorgers aan. Het delen van uw ervaringen met andere mantelzorgers helpt u om het vol te houden, en u ontvangt nuttige tips en adviezen.

 

Als u een langere tijd weg wilt gaan, dan kunt u informeren naar verzorgingshuizen die de mogelijkheid voor een opname van beperkte duur aanbieden. U kunt recht hebben op hulp en financiële ondersteuning of vergoeding van uw zorgverzekering. Laat u daarover informeren.

 

> INFORMEER BIJ DE GEMEENTE NAAR MOGELIJKHEDEN VOOR HET AANPASSEN VAN HET HUIS

De zorgbehoevende heeft een handicap of een beperking en wil in het eigen huis blijven wonen. Daarvoor zijn aanpassingen nodig, bijvoorbeeld om zich in een rolstoel door het huis te verplaatsen, om zelf naar het toilet te gaan of de badkamer te gebruiken. Voor een zogenoemde woonvoorziening kunt u terecht bij uw gemeente. 

 

> INFORMEER BIJ EEN ZORGINSTELLING BIJ U IN DE BUURT NAAR MOGELIJKHEDEN VOOR HULPMIDDELEN

 

Er zijn verschillende hulpmiddelen die het leven eenvoudiger kunnen maken voor zowel de zorgbehoevende als voor de mantelzorger. Er zijn verschillende zorginstellingen die u uitstekend verder kunnen helpen. Op internet kunt u de verschillende aanbieders vinden. 

 

> MAAK EEN 'ZORGLEEFPLAN'


Maak een Zorgleefplan, waarin activiteiten op het gebied van lichamelijke verzorging, verpleegtechnische handelingen, welbevinden en welzijn op elkaar zijn afgestemd. Bij het opstellen van een Zorgleefplan kunt u optimaal rekening houden met de noodzakelijke verzorging en met de wensen van de zorgbehoevende. Mantelzorgers en professionele hulpverleners hebben daarmee een belangrijk instrument in handen om hulp op maat te bieden. Daarnaast is een Zorgleefplan een belangrijk communicatiemiddel tussen de hulpverleners en de zorgbehoevende.

 

> GEBRUIK EEN 'ZORGOM INFORMATIE EN PLANNINGSSYSTEEM' (ZIP)

 

Een ‘Zorgom Informatie en Planningsysteem’ legt het Zorgleefplan en de naleving daarvan digitaal vast. Het ‘Zorgom Informatie en Planningsysteem’ vervangt het zorgschriftje waarin het wel en wee rond de zorgbehoevende wordt opgeschreven. Het ‘Zorgom Informatie en Planningsysteem’ helpt hulpverleners en mantelzorgers om geïnformeerd te worden over de gebeurtenissen van afgelopen periode en om activiteiten voor de komende periode goed op elkaar af te stemmen.