Auteur: Christine Geerinck-Vercammen 

2018, Uitgeverij de Arbeiderspers 

ISBN nummer: 9789029520591 

Prijs: € 21,50

 

Het verlies van een kind, ook wanneer het overlijdt voor of tijdens de geboorte, tekent het leven van ouders voorgoed. Christine Geerinck-Vercammen biedt in Stille baby's hulp bij dit rouwproces. Ze gaat in op de theoretische en medische aspecten, maar bespreekt vooral de psychosociale verwerking van het slechte nieuws, de bevalling en het afscheidnemen. Bovendien gaat ze in op de vraag hoe het daarna op korte en lange termijn met de ouders gaat, ook in verband met een volgende zwangerschap.

De laatste decennia is het besef sterk toegenomen dat ook goede aandacht moet worden besteed aan het verlies van een kind dat sterft voor of tijdens de geboorte. De geactualiseerde versie van dit voor het eerst in 2000 uitgegeven boek maakt het hoe en waarom volkomen duidelijk. De Vlaamse auteur was tot haar pensioen maatschappelijk werker in het Leids Universitair Medisch Centrum op de afdelingen Verloskunde en Neonatologie en in het Klinisch Genetisch Centrum Leiden. Zij is gepromoveerd op dit onderwerp. Tegenwoordig is ze in Vlaanderen vrijwilligster bij de humanistische organisatie Het Huis van de Mens van de Unie van Vrijzinnige Verenigingen. Dit boek – met adressen in Nederland en België – biedt inzicht en een volledig overzicht van alles wat maar met het thema te maken heeft. Rode draad: het grote belang dat ouders zulk – vroeger genegeerd – verdriet een plaats geven en weer in zichzelf leren vertrouwen. Goed afscheid blijkt keer op keer essentieel. Dit boek geeft schitterend inzicht in het rouwproces en hoe dat te ondersteunen en is daarmee uitermate waardevol voor naasten en hulpverleners. Met een verklarend overzicht van medische termen en een literatuurlijst.