Auteur: Daniel A. Hughes 

2016, Uitgeverij S.W.P. BV

ISBN nummer: 9789088506628 

Prijs: € 49,50

 

Al meer dan vijftig jaar geleden ontwikkelden zich uit het onderzoek van John Bowlby en Mary Ainsworth naar de ontwikkelingspsychologie van kinderen de basisprincipes voor de hechtingstheorie. Daniel A. Hughes, een eminent clinicus en hechtingsspecialist, plaats dit traditionele model voor het eerst in een breder perspectief, waarbij hij de hechtingstheorie binnen de context van gezinstherapie toepast. Lees meer

In het werkveld van rouw en verlies is het begrip hechting bijzonder belangrijk. Inzicht in de hechting en de effecten daarvan op de rouw helpt Rouw en verliesbegeleiders om hun cliënten beter te begrijpen en te begeleiden. Daarnaast is hechting een helpend begrip voor het nemen van afstand of het kiezen voor nabijheid. 

Het boek beschrijft de basis van de hechting. Het prettige aan dit boek is dat er veel praktische therapie situatie beschreven worden waardoor hechting als een proces van de wieg tot het graf een concrete therapeutische invulling krijgt. 

Hoofdstuk voor hoofdstuk zet Daniel A. Hughes, zorgvuldig uiteen wat de kernprincipes en -strategieën zijn van de op het gezin gebaseerde benadering. Hij weidt uit over de noodzaak van het gebruiken en blijven toepassen van speelsheid, acceptatie, nieuwsgierigheid en empathie (SANE) - de centrale therapeutische benadering voor hechtingsgerichte gezinstherapie - en geeft tips en voorbeelddialogen voor het implementeren van deze benadering. 

Het belang van het onderhouden van een emotionele/beschouwende dialoog wordt tot in detail beschreven, net als de wijze waarop aan gezinnen hulp kan worden geboden bij het omgaan met schaamte, bij het begrijpen en aanvaarden van de cyclus van breuk en herstel die binnen hun interacties plaatsvindt, en bij het onderzoeken en oplossen van trauma's uit de kindertijd. Ook bespreekt hij de meer procedurele problemen: hoe ouders deel kunnen gaan uitmaken van de therapeutische gesprekken, wanneer en hoe naar de eigen hechtingsgeschiedenis van de ouders kan worden gevraagd, en hoe 'aanwezig zijn' bij kinderen vorm kan krijgen. 

Op basis van het fundamentele principe dat ouders de gezonde emotionele ontwikkeling van hun kinderen faciliteren, is Hechtingsgerichte gezinstherapie - werken aan de basis het eerste boek in zijn soort dat de therapeut een volledige handleiding biedt voor het gebruik van hechtingstherapie bij gezinnen. 


Het boek is overzichtelijk opgebouwd, geeft vele praktisch toepasbare voorbeelden en heeft een heldere boodschap.