Gerke Verthriest & Johan Maes

2017, Witsand Uitgevers   

ISBN: 978-94-920-1191-6

Te bestellen bij Boekhandel Paperas Tel. 0413-473919

Prijs: € 24,95 (excl. verzendkosten)

 

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat Sigmund Freud zijn ‘Trauer und Melancholie’ schreef, de eerste baanbrekende systematische studie over rouw. Zijn denken heeft de visie op rouw in onze cultuur sterk beïnvloed. Aan het eind van de twintigste eeuw ontstond echter een nieuw rouwparadigma, waardoor het standaardmodel van de 'rouwverwerking’ onder vuur kwam te liggen. De eigentijdse kijk op wat het is om mens te zijn en nieuwe inzichten op het vlak van hechting en rouw, veerkracht en coping, emotieregulering en betekenisgeving, leidden tot de constructie van nieuwe rouwmodellen. De auteurs van dit boek, actief in de rouwhulpverlening, willen hun steentje bijdragen en ontwikkelden een driedimensionaal model, dat treffend geïllustreerd wordt door het beeld en de voorstelling van het menselijke DNA.

 

In de eerste plaats willen ze een kader aanreiken aan hulpverleners, opleiders, geestelijke raadgevers, coaches en al wie met rouwzorg begaan is, zodat ze wat meer houvast en grond hebben in het begeleiden van rouwenden met soms ingrijpende, ontwrichtende en complexe verlieservaringen.

Het boek is ook een pleidooi om met meer mildheid en begrip open te staan voor de unieke manier waarop wij allen proberen betekenis te geven aan verlies als een universeel menselijke ervaring.