Tineke Rodenburg & Leoniek van der Maarel

ISBN: 978-94-9201-160-2

Uitgegeven door:  2016, uitgeverij Uitgeverij Stili Novi, 2016

Prijs: € 24,75 (excl. Verzendkosten)

 

Het echtscheidingspercentage in Nederland is nu 40%; bij ongehuwd samenwonen nog hoger. Een aanzienlijk deel van de echtscheidingen escaleert tot een vechtscheiding. Een ontwikkeling die doorgaans niet door de partners is gekozen, waarbij de kinderen veelal de dupe zijn en professionals vaak niet weten hoe ze dat het beste kunnen begeleiden. Echtscheiding genereert in eerste instantie conflict maar daaronder ligt verscholen de emotionele pijn om het verlies. Die wordt meestal individueel beleefd. Op basis daarvan is de zogeheten SCHIP-aanpak ontwikkeld, die erop gericht is om de ex-partners de post-relationele rouw samen te laten doormaken. Daardoor zijn ze in staat om als ex-partners in het ouderschap een nieuwe verbinding met elkaar aan te gaan. Maar dat gaat niet vanzelf.

 

Er zal eerst, door de boosheid heen, wederzijdse erkenning moeten zijn voor de emotionele opgelopen pijn en relationele schade. Het opnieuw bouwen aan vertrouwen tussen ex-partners is, in het belang van de kinderen, nodig om kinderen te behoeden voor de overdracht van de emotionele pijn. Kunnen ex-partners elkaar vergeven dan is de (schip)breuk geslaagd. Vechten voor je scheiding is een boek waarin professionals in de psychosociale hulpverlening langs de fasen van Samenkomen, Conflict – en verliesverheldering, Helpend horen, Integratie en Partnerschap (SCHIP) ex-genoten kunnen begeleiden in het opnieuw zoeken naar partnerschap in ouderschap. Boeiend is te lezen over partnerkeuzes, interactiepatronen, man/vrouw-verschillen, hechting, effecten van vreemd gaan en meer. Het boek nodigt ook uit om de onderwerpen wel/niet fasegewijze aanpak, SCHIP-aanpak in relatie tot scheiding van gemeenschappelijke bezittingen en schulden, Mediation en SCHIP-aanpak en andere onderwerpen verder te verdiepen.