Rouwcoach Ed van der Vight, is 49 jaar en woont in Nuenen samen met zijn vriendin Elle en is al meer dan zeven jaar Rouw- en verliesbegeleider. Hij noemt zichzelf eigenlijk ‘Rouwcoach’.

De meeste vragen gaan bij hem in de praktijk over verlies na overlijden, dat is het meest geassocieerd met rouw. Daarnaast begeleid hij mensen met een levend verlies, maar vaak is dat minder zichtbaar.

Een moeilijke zoektocht

Het was volgens Ed nog een behoorlijk zoektocht om zijn werk in één woord samen te vatten. Noem je je zelf een coach of een counselor? In de praktijk is een coach meer gericht op de toekomst, het integreren van het verlies in het leven en kun je spreken van een zekere doelgerichtheid. Bij counseling staat volgens Ed het verleden meer centraal, wordt er meer ingezoomd op het probleem en is het veelal therapeutische werk.

De coach is toekomstgericht en bij counselor is het verleden leidend, maar volgens Ed zijn bij rouw en verlies het verleden en toekomst onlosmakelijk met elkaar verbonden. Juist in die beweging tussen verleden en toekomst krijgt het rouwproces een natuurlijk verloop. Op het moment dat mensen alleen maar bezig zijn met het verleden, is het risico van stagnerende chronische rouw best groot. En andersom, wanneer iemand alleen maar met de toekomst bezig is en niet naar het verleden wil kijken, dan wordt de rouw vermeden. “Eigenlijk beweeg je tussen verlies en herstel”, aldus Ed die het als een Dual procesmodel ziet.

“Ik richt mij graag op een herstelgerichte benadering met wel degelijk oog voor het verlies in het verleden. Als rouwcoach ben ik misschien wel meer gericht op het bieden van perspectief terwijl je als counselor meer richt op problemen uit het verleden. Rouw is, ondanks hoe mensen dat ervaren, een natuurlijk proces tussen herstel en verlies. Als rouwcoach sluit ik aan bij dat natuurlijke proces”

Coaching of Counseling

Een vrouw kwam onlangs in de praktijk bij Van der Vight, ze had chemotherapie gehad en was genezen verklaard. Voor de omgeving was het klaar, maar voor haar zelf was dat zeker niet het geval. Zij had er nog enorm veel last van en kwam met de vraag hoe ze haar leven weer kon oppakken. Dit is volgens Ed typerend een coaching vraag: hoe kan ik mijn leven opnieuw inrichten en hoe pak ik dat aan? Tijdens het coachgesprek vertelde ze dat ze was opgegroeid in een gezin waar vader en moeder hardwerkende mensen waren. In het gezin werd iedereen ondernemer, hard werken hoorde daarbij. De normen uit het verleden werden voor haar een belemmerende factor om weer een nieuw evenwicht te vinden; het harde werken was niet meer haalbaar.

Als Rouwcoach hielp Ed de vrouw om te reflecteren op haar arbeidsnorm uit het verleden (counseling), om vervolgens een nieuwe manier te vinden om zin te geven aan het leven (coaching). Het besef, hoe het verleden haar gevormd heeft en haar nu in de weg zit, heeft haar uiteindelijk geholpen om verder te kunnen en een nieuw evenwicht te vinden.

Herkenning coaching of counseling

“Ik probeer aansluiting te krijgen bij mijn cliënt, dat is het allerbelangrijkste” zegt Ed tijdens ons interview. Zo kwam een man bij hem die een ernstig verlies had meegemaakt. Hij was overrompeld door al zijn gevoelens waar hij geen raad mee wist. Dat is volgens Ed de kern van een counselingvraag. Aan de andere kant wil hij - door het meenemen van verlies - het leven ook weer voortzetten en dat vraagt volgens Ed om een coaching benadering.

Het startpunt is de cliënt. Vandaaruit doe je uitstapjes naar het verleden en de toekomst. In feite is dat de benadering vanuit het Duale Procesmodel; het gaat om het stimuleren van de beweging tussen verlies en herstel.

Een nieuw evenwicht tussen verleden en toekomst

Wanneer iemand wordt overrompeld door gevoelens van verdriet, boosheid of angst en er voldoende draagkracht is opgebouwd uit het verleden, dan kun je je eerder richten op de toekomst. Dat is volgens Ed eigenlijk een coaching benadering. Maar wanneer iemand al meerdere keren in het leven deze overrompelde verliesgevoelens heeft meegemaakt en de draagkracht minder groot is, dan is het heel nuttig om wat diepgaander naar het verleden te kijken. Dat vraagt volgens hem om een counselor benadering. “Door de juiste vragen te stellen kom je tot de juiste hulp. Dan kun je de krachten die in beide benaderingen zitten, op het goede moment inzetten” zegt Ed in alle openheid.

Ervaringen en tegenslagen uit het verleden omzetten in kracht, dat is volgens de rouwcoach uit Nuenen het belangrijkste. Je pakt volgens Ed de positieve dingen uit het verleden zonder dat de cliënt het gevoel heeft dat er in één keer een beerput wordt opengetrokken.

Verleden of toekomst stimuleren

Het is belangrijk om de beweging van de cliënt te volgen. Wanneer Ed als rouwcoach denkt dat het goed is om de cliënt te helpen om zich te richten op de toekomst, dan wil dat niet zeggen dat hij dat direct doet. Het is volgens hem veel belangrijker om de natuurlijke beweging van de cliënt te volgen. Het enige wat je als begeleider of coach kan doen wanneer je het gevoel hebt dat iemand heel veel in het verleden of in de toekomst zit, de bevinding bespreken met de cliënt. Het is aan de cliënt om te zeggen: daar heb je een punt, laten we ook eens naar de andere kant kijken.

Counseling naar binnen en coaching naar buiten

“Een richting zoeken voor de toekomst is ook een innerlijke weg” zegt onze rouwcoach. Mensen die iemand verloren hebben, kunnen een droom of gevoel hebben dat diegene heel dichtbij zijn, en dat diegene in de toekomst er ook nog zal zijn. Dat gaat heel erg over wat er vanbinnen speelt, maar het geeft juist ook een grote kracht voor de toekomst. In deze situatie ontstaat de verbinding van wat er binnenin gebeurt met hoe je dat in de toekomst kunt inzetten.

Coachbenadering is de binnenwereld meenemen naar de toekomst

“De binnenwereld gaat uiteindelijk altijd mee” zegt coach Van der Vight. Die binnenwereld en het verlies neem je op, en mee richting de toekomst. “Het is belangrijk om daar bewust van te zijn”, zegt de rouwcoach uit Nuenen.

Ed van der Vight biedt als (LSV) Rouw en verliesbegeleider psychosociale therapie bij verlies. Naast individuele begeleiding verzorgt hij lezingen, workshops en trainingen over verliesverwerking en is hij als docent verliesverwerking verbonden aan opleidingsinstituten in Nederland en België.

Wil je in contact komen met Rouwcoach Ed van der Vight: Tel. 06- 814 68 679 of via zijn website www.derouwcoach.nl