Op 8 december is er een bijzonder symposium met bijzondere onderwerpen.


Traumatisch verlies 

We zien de beelden voor ons. Oorlogsvluchtelingen, zelfdoding, opname intensieve care vanwege covid, grensoverschrijdend seksueel gedrag of emotionele mishandeling tijdens de jeugd. Het zijn voorbeelden van traumatisch verlies van een dierbare of iets dierbaars. Soms vindt het verlies plaats onder heftige, gewelddadige omstandigheden (shock trauma). Soms is er sprake van herhaaldelijk en langdurig traumatische gebeurtenissen (langdurig trauma). De wijze waarop iemand omgaat met een traumatisch verlies kan heel verschillend zijn. Sommigen ontwikkelen complexe rouw met een vermijdende of een chronische rouwstijl. Anderen ontwikkelen, onder dezelfde omstandigheden, een gezonde rouwstijl.


Verschillende benaderingen

Deskundigen zijn het erover eens. Herbeleving van een trauma werkt traumatiserend. Afgelopen decennia zijn er daarom andere methoden ontwikkeld om traumatische rouw te behandelen. Denk bijvoorbeeld maar aan EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), Exposure therapie, Imaginary Rescripting of Lichaamsgericht werken.

Wanneer is welke benadering effectief? Van der Hart, trauma specialist, onderscheidt drie fasen bij traumabehandeling; stabilsatie, symptoombehandeling en vaardighedentraining. In de eerste fase is EMDR effectief, in de tweede fase kunnen de twee andere benaderingen worden ingezet. In de derde fase wordt aandacht besteed aan het rouwproces. Een nieuwe kijk op trauma behandeling is de (beperkt) Eclectische Psychotherapie voor PTSS (BEPP). Deze benadering integreert de verschillende methoden en wordt toepast door bijzonder hoogleraar Geert Smidt, inleider op het aanstaande LSV Congres en verbonden aan het ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.

Dit en nog veel meer onderwerpen komen onder de aandacht tijdens het LSV Symposium. De Academie van het LSV organiseert op 8 december een zeer uniek symposium met bijzondere sprekers. Bekijk de onderwerpen en wie er zijn uitgenodigd.

Op het aankomend symposium kun je ervaringen delen, in gesprek gaan met Masé en andere sprekers. Op onze symposiumpagina lees je er alles over!

SYMPOSIUMPAGINA LSV