Werknemers en werkgevers worden steeds vaker met rouw geconfronteerd en we noteren in Nederland inmiddels ruim 185 dagen verzuimduur gemiddeld.

We merken aan diverse reacties, met name via onze website, dat de hulpvraag op het gebied van rouw gerelateerde klachten op het werk de laatste jaren sterk is toegenomen. Veel werkgevers investeren hedendaags in opleidingen en cursussen rouw- en verliesbegeleiding. Medewerkers worden ingezet als deskundig of geschoold rouw-verliesbegeleider of specialiseren zich op dit vlak om het verzuim, als gevolg van rouw gerelateerde klachten, indien mogelijk terug te dringen op de werkvloer. Iedere werknemer kan immers geconfronteerd worden met de effecten van rouw gerelateerd verzuim en uit recente cijfers bemerken we inmiddels dat het bedrijfsrisico voor de werkgever explosief aan het groeien is. Het loont blijkbaar om de statistieken te onderzoeken als werkgever en daarin actie te ondernemen.

Veel organisaties investeren buiten de gebruikelijke cursussen zoals EHBO en BHV in medewerkers die een training of cursus willen volgen op het gebied van rouw- en verliesbegeleider. Door deskundigheid in huis te halen voorkom je een toename aan verzuim en torenhoge kosten als werkgever. Een verzuim kost al snel enkele duizenden Euro’s, terwijl juist een opleiding rouw- en verliesbegeleider een goedkoop en duurzame oplossing kan zijn. Werknemers geven aan dat het verzuim tijdens een rouwproces voor een groot deel toe te schrijven is aan onvoldoende opvang en ondersteuning op de werkvloer. Een professional op de werkvloer kan dan uitkomst bieden.

Als Landelijk Steunpunt Verlies bieden wij al jaren trainingen, opleidingen en cursussen op het gebied van rouw die ook van toepassing kunnen zijn voor werkgevers. Neem vrijblijvend contact op voor een inventarisatie of informeer naar onze opleidingen en trainingen.