Als professional wil je natuurlijk deskundig (rouw)zorg verlenen en je natuurlijk blijven ontwikkelen op de arbeidsmarkt. Binnen de rouw- en verliesbegeleiding zijn diverse specialisatie mogelijk, waaronder de training rouwzorg, bijscholing of een post-HBO Rouw- en Verliesbegeleider die worden gegeven aan onze eigen Academie in Amersfoort.

Tijdens de opleiding Rouw- en Verliesbegeleider maken studenten kennis met de nieuwste visie op rouw. Daarbij gaat het om het aangaan van een nieuwe verbinding met de overleden dierbare of met het verlorene en het verweven van het verlies in de levensloop. Deze bijzondere zienswijze, ontwikkeld door Johan Maes, legt het accent niet bij ‘rouw’, maar bij ‘verbinding’. Ook het idee dat we het verlorene moeten loslaten en de rouw moeten verwerken laten we achter ons.

De Training Rouwzorg biedt een compleet programma waarmee rouwzorgers (vrijwilligers en beroepskrachten uit de sectoren welzijn, gezondheidszorg, pastoraal werk, onderwijs, uitvaartbegeleiding, justitie en politie ea.) die soms dagelijks geconfronteerd worden met rouwenden, hun kennis en vaardigheden kunnen vergroten om rouwenden steun te bieden die ze nodig hebben.

STAP-Budget

Om de stap naar de eigen ontwikkeling nog verder te verkleinen en het aantrekkelijker te maken om te gaan (door)studeren heeft het UWV sinds kort een STAP-Budget, een extra tegemoetkoming in de studiekosten. Een vergoeding die kan oplopen tot € 1.000,- per kalenderjaar in zes tijdvakken van twee maanden. Vanwege het beperkte aanbod krijgen helaas niet alle aanvragers een STAP-budget toegekend, dus het is belangrijk dat je er op tijd bij bent.

De eerste aanvraagmogelijkheid is op 1 juli 2022, dus ga snel naar de opleidingen van het LSV en schrijf je, onder voorwaarden van het STAP-Budget, in op de Training Rouwzorg.