Het aantal vluchtelingen vanuit Oekraïne neemt toe, veel moeders met kinderen zijn inmiddels in Nederland en zoeken ‘tijdelijk’ onderdak.

Net als vele anderen in ons land en in de wereld, zijn wij allemaal geschokt door de Russische aanval op Oekraïne. We voelen ons machteloos en veroordelen de aanval op een soeverein land. In gezamenlijkheid roepen we de solidariteit uit met inwoners van Oekraïne en betreuren we het aantal slachtoffers die inmiddels gevallen zijn aan beide kanten.

In open brieven roepen we op om indien nodig of gewenst hulpacties te ondersteunen en daarover ruim te communiceren. Maar ook om inwoners met een Oekraïense of Russische achtergrond waar nodig te helpen bij het onderhouden van contacten met hun familie, vrienden of anderen. We benadrukken het belang van onderlinge verdraagzaamheid in deze tijd, of men nu een Oekraïense, Russische, Nederlandse of andere achtergrond heeft.

Er zijn inmiddels veel landgenoten die zich via vluchtelingenwerk hebben ingeschreven om als gastgezin vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen in hun eigen huis. De lijst van aanmeldingen stijgt explosief en uit de reacties kunnen we opmaken dat Nederlanders graag een extra kamer vrijmaken voor moeders met kinderen uit Oekraïne.

Diverse gemeenten laten in een gezamenlijke brief weten “dat we open moeten staan voor elkaar en naar elkaar moeten luisteren. Laten we doen wat we kunnen om de vrede te bevorderen, ook al zijn we niet direct betrokken bij het geweld dat zich in de Oekraïne afspeelt”. Als landelijk steunpunt sluiten wij ons graag daarbij aan.