Veel mensen kiezen ervoor om de regie te houden en hun eigen koers te varen bij afnemende gezondheid of wat er na het overlijden moet gebeuren. Deze koers leggen we vast in een zogenaamde zorgverklaring.

Een Zorgverklaring geeft de behandelwensen en -grenzen aan. Het is een persoonlijk document, waarmee je op een wettelijk erkende wijze en tot in detail schriftelijk vastlegt onder welke condities en op welke manier je wel (behandelverklaring) of juist niet (behandelverbod) medisch en verpleegkundig behandeld en verzorgd wilt worden. In een zorgverklaring kun je aangeven of je bij afnemende gezondheid nog een operatie wilt ondergaan of medicamenten toegediend wilt krijgen. Uiteraard wens je wel bestrijding van pijn, benauwdheid en onrust. Tevens kun je aangeven wat er na het overlijden met je lichaam moet gebeuren en of organen gedoneerd mogen worden en/of dat je lichaam beschikbaar mag worden gesteld aan de wetenschap.

Een zorgverklaring biedt je de garantie dat er geen behandelingen meer plaatsvinden die bedoeld zijn om je langer in leven te houden zonder kwaliteit van leven. Met een Zorgverklaring houdt je, ondanks dat je er zelf geen uitdrukking meer aan kunt geven, de regie voor de laatste levensfase in eigen handen.

De zorgverklaring treedt in werking op het moment dat je zelf geen uitdrukking meer kunt geven aan wat je wel en wat je niet meer wilt. Het gaat dan om situaties van bijvoorbeeld hartstilstand, dementie, ernstige hersenbloeding of (onomkeerbare) coma. Het is een betrouwbaar hulpmiddel, waarmee voorkomen wordt dat je langer in leven gehouden wordt dan dat je, gezien het gebrek aan perspectief op verbetering of zelfs de waarschijnlijkheid op een verdergaande ontluistering, zou willen.

Een zorgverklaring, uitgegeven door de Stichting Zorgverklaring, is een juridisch geldige (wils)verklaring die artsen, conform het Nederlandse recht, moeten uitvoeren.

Wil je meer informatie over het opstellen van een zorgverklaring of ben je op zoek naar welke behandelbeperking je kunt laten opnemen in de verklaring, bezoek dan de website www.zorgverklaring.nl.