Ik heb mijn relatie verloren

De vragen over de impact van je verlies en om over het toelaten het leven zonder de intieme relatie met je ex-genoot kunnen helpend zijn bij het ontwikkelen van flexibiliteit. Daarbij ligt de nadruk niet op één overlevingsstijl maar op het flexibel inzetten van een repertoire aan meerdere overlevingsstijlen.

Als je het verlies van je relatie vergelijkt met roeien in een roeiboot, dan gebruik je twee roeispanen om vooruit te gaan, anders draai je rondjes. Beide roeispanen (oriëntatie op verlies- en her-oriëntatie op het leven dat verder gaat) zijn belangrijk. En belangrijk is dat je beiden in beweging brengt. Door stil te staan bij je verlies besef je waar je zoveel aan lijdt en aan geleden hebt. Of misschien dat je ontdekt waar je voor wilt vechten, wat voor jou de moeite waard is. En als vechten niet meer helpt, dan is er de erkenning, de acceptatie van je relatiebreuk. Door stil te staan bij je verlies besef je meer en meer wat je mist en onherroepelijk in die relatie kwijt bent geraakt, maar ook wat je van je gezonde periode met je ex-genoot voor altijd koestert en meedraagt. Er ontstaat ruimte voor wat er nog wel is, voor de wereld om je heen en de uitdagingen van elke dag, ook nu er sprake is van een relatiebreuk. Er ontstaat kracht om het verlies te dragen en om je leven anders in te richten. Misschien met een ander ritme, andere activiteiten, met andere mensen om je heen en een andere betekenis van je leven dan voorheen. En ja, dat vraagt om een aanpassing in jezelf en om een aanpassing van jezelf naar je omgeving. Maar naar gelang dat beter lukt ben je niet je relatiebreuk, je frustratie of conflict maar leef je het leven met meenemen van je verlies.

Voor een gezond verliestraject is het van belang om op verschillende momenten in de tijd:

  • te beschikken over meerdere overlevingsstijlen
  • heen en weer te bewegen tussen de verschillende overlevingsstijlen

Mensen die beschikken over deze flexibiliteit kunnen het verlies op hun eigen tempo integreren in hun leven. Dat wil zeggen: leven met het gemis en, als de tijd daar is, het leven verder leven op een zinvolle manier. Het kan belangrijk zijn om het ene moment te focussen op verliesoriëntatie en het andere moment op her-oriëntatie, al naargelang hoe de situatie wordt ingeschat.