Verlies van baan

Soms krijgt een werkzoekende begeleiding van een jobcoach. Die zal de werkzoekende helpen om een loopbaanplan en een actieplan op te stellen. Tevens helpt de jobcoach om de uitvoering van het plan te bewaken. De job coach zal echter weinig aandacht besteden aan het gevoelens van boosheid, angst en verdriet. Ook al omdat gevoelens een slechte raadgever zijn. 

 

Onderdrukte gevoelens leiden tot stress of depressie en werken tegendraads voor een vlot lopend werkzoekproces. Om die reden is het handig om gebruik te maken van een ‘job maatjes’ traject. Job maatjes helpen werkzoekenden om bij hun veerkracht te komen. Job maatjes zijn mensen met een baan die zich vrijwillig beschikbaar stellen om werkzoekende emotioneel te steunen. 

 

Het kunnen werknemers zijn uit de PZ afdeling maar het kunnen net zo goed leidinggevenden zijn. Job maatjes krijgen van te voren een kort trainingstraject aangeboden gericht op het emotioneel steunen van werkzoekenden. 

 

Dikwijls na een lange tijd, lukt het je om een nieuw werk te vinden. Je hebt dan al een periode achter de rug van stress en teleurstelling. Misschien dat je in die periode onzeker bent geworden, het werk gerelativeerd hebt of juist andere betekenis ontleent aan je werk. Bij nieuw werk (nieuwe baas) moet je je opnieuw waarmaken in een cultuur die je niet direct eigen is. En in de proefperiode wordt ook nog van je verwacht dat je een goede werknemer bent die voldoet aan de verwachtingen van de nieuwe baas. Het is belangrijk om ook in die situatie gebruik te maken van een jobmaatje. Die kan je helpen om de weg in de nieuwe organisatie te vinden.