Boeken voor hulpverleners

Gehavend, notities voor eigen-wijs rouwen

Dit boekje is een kostbaar geschenk, dat met liefde gegeven kan worden aan iemand die rouwt. Een ervaring van ernstig verlies kan van ons gehavende mensen maken. We zoeken een haven, om even in aan te leggen, en daarna weer uit te varen in de wereld. Dit boekje geeft in woord en beeld ruimte aan kwetsbaarheid en kracht. Het oordeelt niet maar laat zien hoe we mild en vol mededogen een helende rouwdialoog kunnen aangaan. Uit verlies kan immers ook winst worden geboren.

Basisprijs17,95 €
Standaard prijs:

Ze zeggen dat het over gaat

Als we rouwen en verdriet hebben, hebben we geen nood aan een vermanend vingertje, aan clichés, aan opmerkingen dat we ons verlies moeten verwerken, loslaten of een plaats geven. Er wordt van ons verwacht dat er binnen zo kort mogelijke tijd een eindpunt komt aan onze rouw, dat het overgaat. In de praktijk blijkt dat we net niet loslaten maar een zoektocht starten naar een andere vorm van vasthouden of verbinden.

Rouw houdt nooit op, maar ontvouwt en ontwikkelt zich in de loop van ons leven en maakt deel uit van wie we zijn. We hebben het recht om te rouwen, op onze eigen manier, bewegend tussen kwetsbaarheid en kracht. Zelfs als je de pijn van een ingrijpend verlies levenslang met je meedraagt, hoeft dit geenszins in te houden dat je minder gezond en minder veerkrachtig bent. In dit baanbrekende boek wordt een aantal maatschappelijke mythes over rouw ontkracht. De auteurs hebben gegevens uit het meest recente wetenschappelijke onderzoek samengebracht met ervaringen uit hun praktijk als psychotherapeut en rouwtherapeut.

Theoretische inzichten en concrete praktijkvoorbeelden worden afgewisseld met verhalen die raken tot in de ziel. Dat alles maakt van dit boek een mild boek over rouwprocessen, met veel respect en erkenning voor de 'gekwetste krijgers' die dag na dag ingrijpend verlies in hun leven moeten meedragen...

Basisprijs19,50 €
Standaard prijs:

Handboek Rouw, Rouwbegeleiding, Rouwtherapie

Dit Handboek Rouw, Rouwbegeleiding, Rouwtherapie slaat een brug tussen de wetenschappelijke theorievorming en de ervaringen en toepassingen binnen de praktijk. Met zo'n vijftig auteurs uit Nederland en Vlaanderen en meer dan veertig hoofdstukken biedt het een schat aan informatie en inspiratie voor wie rouwenden helpt in de praktijk. In het eerste deel wordt een stand van zaken opgemaakt van de actuele inzichten en uitdagingen op het vlak van rouw. In het tweede deel wordt het nieuwe, integratieve model van rouw vanuit diverse therapeutische perspectieven bekeken. In het derde deel wordt rouw uitgewerkt binnen specifieke thema's, doelgroepen en interventies.

Basisprijs49,95 €
Standaard prijs:

Rouwgroepen

Dit boek is bestemd voor een ieder die – al dan niet beroepsmatig – te maken heeft met begeleiding van nabestaanden in groepsverband. Auteurs: Emilie Fraterman en Trudy van Gils.

Basisprijs19,50 €
Standaard prijs:


24.95 € 
Het DNA van rouw

Auteur: Johan Maes & Gerke Verthriest
Oktober 2017
ISBN13: 9789492011916

De eigentijdse kijk op wat het is
om mens te zijn en nieuwe inzichten op het
vlak van hechting en rouw, veerkracht
en coping, emotieregulering en betekenisgeving,
leidden tot de constructie van
nieuwe rouwmodellen.
Bestel bij Bol.com