> Achter de Regenboog

Verliesverwerking met kinderen en jongeren die te maken hebben (gehad) met het overlijden van een dierbare. Geeft voorlichting, ook op scholen, en gezinsbegeleiding en organiseert weekenden.

 

> Stichting Jonge Helden

Voor kinderen en tieners die met rouw en verlies te maken hebben en voor hun omgeving (ouders, scholen, ...) Scholenprojecten, adviessites en herinnerdingen.

 

> Jongeren in rouw

Steun bij rouw voor jongeren, in de regio's Almere, Alkmaar en Eemland.

Emotionele en praktische ondersteuning, lotgenotengroepen, gastlessen.

 

> Stichting Jeugd en Rouw Breda e.o.

Professionele hulp en ondersteuning rond rouw en verlies voor kinderen en jongeren en hun (school)omgeving in de regio Breda.

Ook een online portal met o.a. chat.

 

> Kankerspoken

Website voor kinderen en jongeren van wie een ouder kanker heeft of aan kanker is overleden. Ook voor ouders, vrienden, bekenden, leerkrachten en hulpverleners.

Informatie, tips, verhalen, forum.

 

> In de wolken

Brochures, boeken en andere materialen voor rouwenden, vooral gericht op kinderen en jongeren. Onder Rouwinfo staat informatie over rouw bij kinderen en bij jongeren.

 

> Jongeren en verlies, Humanitas Utrecht

In de groep Jongeren en verlies (18-30 jr.) tref je andere jongeren die ook een ouder verloren hebben. Het herkennen van elkaars verhalen en niet te hoeven uitleggen hoe je je voelt is fijn en geeft steun. De groep wordt begeleidt door goed opgeleide en ervaren vrijwilligers.