Opleidingen

Professionele begeleiding van mensen die een ingrijpend verlies hebben meegemaakt! 


WAAROM DEZE OPLEIDING? 

In deze opleiding maken studenten kennis met de nieuwste visie op rouw. Daarbij gaat het om het aangaan van een nieuwe verbinding met de overleden dierbare of met het verlorene en het verweven van het verlies in de levensloop. Deze bijzondere zienswijze, ontwikkeld door Johan Maes, legt het accent niet bij ‘rouw’, maar bij ‘verbinding’. Ook het idee dat we het verlorene moeten loslaten en de rouw moeten verwerken laten we achter ons.

Gedurende de opleiding wordt aandacht besteed aan vier verliesgebieden.

 

  • Verlies door dood
  • Verlies van gezondheid
  • Verlies van baan
  • Verlies van relatie


De rouwreactie van de verliesdrager verschilt per verliesgebied. Zo is bij verlies door dood en verlies van gezondheid het verdriet dikwijls overheersend. Bij verlies van baan en relatie ontstaat eerder het contact met boosheid. De emotionele reactie is te beschouwen als de poort naar betekenisgeving (waardeoriëntatie). Die betekenisgeving is door onze opvoeders meegegeven en ontwikkelt zich in de loop van ons leven, soms bewust en soms onbewust, in relatie met anderen (contextuele benadering).

DOCENTEN

Wisselende docenten van naam zoals: Johan Maes, Paul Boelen, Annelies Onderwater, Gerd Claes, Ruard Ganzevoort, Anneke Devoogdt, Mariken Spuij en een vaste procesbegeleider. De procesbegeleider geeft individuele begeleiding en treedt tevens op als docent.

 

Praktische informatie
Opleidingsduur 2 jaar
Lestijden 09.30 tot 16.30 uur
Data opleiding Klik hier voor onze data
Voorbereiding ca. 8 uur per week
Locatie Amersfoort
Groepsgrootte Minimaal 18 en maximaal 20 studenten
Leveringsvoorwaarden Klik hier voor onze voorwaarden
Studiekosten

€ 3.550,- per jaar, €7.100,- per twee jaar. Betaling in termijnen mogelijk. Extra literatuur €150,-

Geschatte kosten boeken: €100,-

Mogelijk bijkomende kosten

8 sessies leertherapie € 960 (1,5 uur per sessie)* in het eerste jaar. 

Vergoeding

Vergoeding door de zorgverzekeraar is mogelijk, afhankelijk van het verzekeringspakket dat is afgesloten.

Diploma

De opleiding Rouw- en verliesbegeleider is geaccrediteerd bij het Centrum Post Initieel Onderwijs (CPION) en het LVPW (Landelijke vereniging Psychosociaal Werkenden). Na afronding van de opleiding ontvangen de deelnemers een CPION registerdiploma. Een gecertificeerd rouw- en verliesbegeleider kan in het LSV verwijsbestand (categorie 3) worden opgenomen.

Docenten

Wisselende docenten van naam zoals: Johan Maes, Paul Boelen, Annelies Onderwater, Gerd Claes, Ruard Ganzevoort, Anneke Devoogdt, Mariken Spuij en een vaste procesbegeleider. De procesbegeleider geeft individuele begeleiding en treedt tevens op als docent.

Vaste Supervisors

Marc Willemsen, Annie de Weerd, Joke Schippers en Merel van Dijk.

 

Wilt u meer weten over deze opleiding? U kunt de brochure en de aanvullende informatie in de bijlage downloaden en uitprinten. U kunt ook informatie bij ons opvragen. Vul hiervoor onderstaande gegevens in. Wilt u liever eerst telefonisch contact om te weten of ons aanbod aansluit bij uw opleidingsbehoeften? Bel ons op telefoonnummer 033 – 4616886.