We praten in Nederland niet zo snel over onze uitvaart of de dood, maar gelukkig zijn er tal van radio - en televisieprogramma’s die het onderwerp bespreekbaar maken.

Uit onderzoek blijkt dat met name ouderen niet snel praten over de uitvaart of ze vinden het erg moeilijk om het bespreekbaar te maken. “Als vrijwilliger in een hospice merk ik dat mensen soms zelfs na vijftig jaar huwelijk nog geen woord hebben gewisseld over de zorg, het afscheid, het sterven en de uitvaart” aldus deze vrijwilliger. We bemerken de laatste maanden tijdens de Coronapandemie een positieve ontwikkeling in de richting van een tijdig gesprek: wat wil je nog aan zorg, hoe neem je afscheid, wil je gereanimeerd worden, naar de ic, aan de beademing? Huisartsen sporen zelfs ouderen en zieken nu vaker actief aan tot praten. We bemerken we dat veel mensen de regie in eigen handen nemen of hun wensen bespreekbaar maken over bijvoorbeeld de uitvaartplechtigheid of ceremonie. Er vindt een kentering plaats.

De verzorging van de hedendaagse uitvaart wordt tegenwoordig niet alleen maar door de uitvaartorganisatie verzorgd. We zien bijvoorbeeld jongeren die meedenken en meedoen als nieuwe trend binnen de uitvaartbranche. De tijd dat de uitvaartbranche ons helemaal ontzorgde en alles overnam is voorbij. De betrokkenheid van nabestaanden neemt toe en de wijze van ontspanning en openheid zal volgens bronnen binnen de uitvaart alleen maar groeien. Zo ook de openheid voor nieuwe, persoonlijke vormen en rituelen. We zien verschillende rituelen ontstaan, mensen die openstaan voor nieuwe vormen rond de dood en tevens de regie pakken in de organisatie.

Vroeger was het eigenlijk niet veel anders, want de onderlinge zorg en steun was groot. De één timmert de kist, de ander zorgt voor het vervoer en de buren zorgen voor de bloemen. Rond de dood werd de afgelopen decennia veel weggeregeld en uit handen gegeven, maar het nemen van de eigen regie komt weer sterk terug.

We maken het weer heel voorzichtig bespreekbaar en praten met onze dierbaren over de dood en de uitzonderlijke wensen van de uitvaart. Er wordt meer gesproken over de dood en dat is een goede ontwikkeling.