De vaste commissie voor Sociale zaken onderzoekt de wenselijkheid van ‘Rouwverlof’. Nu is de wettelijke regeling dat bij een overlijden van partner of kind drie dagen betaald verlof gegeven wordt. Drie dagen om zaken te regelen. Is dat genoeg of moet dat uitgebreid worden?

Afgelopen donderdag 25 november hebben ervaringsdeskundigen, rouwexperts en de belangenorganisaties daarover hun visie gegeven. Het was indrukwekkend hoe de ervaringsdeskundigen hun verhaal vertelden. Barbara Bosman vroeg aan de Kamerleden: ‘Stelt u zich eens voor dat uw partner is overleden. Hoe zou dat voor u zijn? Zou u direct weer aan het werk gaan? Het was muis stil. Daarna vroeg ze een minuut stilte voor de overleden partners. Wat maakte dat veel indruk. Het kwam opeens heel dichtbij. Daarna vertelde Marrit van Exel dat haar petitie voor rouwverlof al bijna 80.000 handtekeningen had opgeleverd. Hoe zo noodzaak voor en nut van Rouwverlof! Het was voor iedereen duidelijk. Rouwverlof is nodig maar hoe richt je dat in?

Als rouwexperts, Riet Fiddelears-Jaspers, Geert Smid, Herman de Mönnink en Klaas-Jan Rodenburg, hebben wij een toelichting gegeven op de impact van het rouwproces. Daar waar de Kamerleden zochten naar een ‘Planbaar rouwverlof’ voor het regelen van zakelijke dingen, hebben de rouwexperts duidelijk gemaakt dat het rouwproces ook en vooral een ‘emotioneel proces’ is. Een proces van toelaten van je verliesgevoelens aan de ene kant en een proces van herstel van het welzijn, met alle aanpassingen in de buiten- en binnenwereld, aan de andere kant.

In de ronde van de belangengroepen benadrukte het CNV de noodzaak van ‘Rouwverlof’. De HR-manager van Monuta vertelde hoe zij als werkgever, in dialoog met de werknemer, steeds weer zoekt naar ‘ruimte voor rouw’. In plaats van vaste regels is er compassie met de medewerker en samen wordt gezocht naar een flexibele verlofregeling. De werkgevers lieten impliciet blijken dat ze het eens waren over een herziening van het ’Rouwverlof’.

Bij alle partijen is de wil aanwezig om de huidige ‘Rouwverlofregeling’ te herzien. De vraag is echter hoe die nieuwe regeling er uit moet zien. Wat moet er in de wet, de Cao en binnen de organisatie geregeld worden?

Binnen het ministerie van Sociale zaken zal daar de komende tijd zeker op gestudeerd gaan worden. Ondertussen gaan de diverse partijen die aan het woord zijn geweest verder om de visie over ‘Rouwverlof’ te verdiepen en samen het onderwerp bij het ministerie van Sociale zaken blijvend onder de aandacht te houden.

 

Aanvullende informatie: klik hier

Update 30-11-2021: Inmiddels heeft het debat plaatsgevonden, hierbij de link https://debatgemist.tweedekamer.nl/node/26753