In het leven zijn er vele momenten van verlies. Het omgaan met een verlies kan gepaard gaan met heftige emoties.

Rouw is het antwoord dat we (als individu, familie, cultuur, samenleving) geven op het verlies van een betekenisvolle relatie. Het kan hierbij gaan om het overlijden van een dierbare, verlies van gezondheid, verlies van relatie (scheiding), verlies van werk en verlies van vaderland. Rouw kan ingrijpende en soms traumatische vormen aannemen.

Dit maakt dat er in toenemende mate behoefte is aan inzicht in rouw en verliesprocessen. Vooral voor diegenen die, soms dagelijks, geconfronteerd worden met rouwende cliënten. Sommigen staan liever niet te veel stil bij de pijn, misschien ook uit angst dat het hen zal overspoelen. Anderen vinden het juist moeilijk om zich los te maken van de emoties die het verlies bij hen oproept. Ze willen er het liefste met anderen over praten. Iedereen neemt verlies op zijn/haar eigen manier, en dat mag. Er is dan ook geen handleiding voor een rouwproces, geen norm voor het goed of fout doorlopen van het rouwtraject. Maar we kunnen als LSV wel ondersteuning bieden in bijvoorbeeld het organiseren van rouwzorg trainingen.

Speciale training voor rouwzorgers

Met onze trainingen Rouwzorg kunnen we helpen om inzicht te geven in de wijze waarop iemand reageert op verlies en hoe die omgaat met de impact ervan. In de begeleiding van rouwenden is het ‘present’ zijn een basishouding. Dat vraagt om specifieke competenties en vaardigheden zoals empathie, spiegelen, exploreren, reflecteren, bevragen, erkennen, normaliseren, valideren, honoreren en legitimeren. In dat kader heeft de Academie van Steun bij Verlies een speciale training ontwikkeld voor Rouwzorgers.

Wij hebben voor het nieuwe termijn nog enkele stoelen vrij

De training biedt een compleet programma waarmee Rouwzorgers (vrijwilligers en beroepskrachten uit de sectoren welzijn, gezondheidszorg, pastoraal werk, onderwijs, uitvaartbegeleiding, justitie en politie e.a..) die soms dagelijks geconfronteerd worden met rouwenden, hun kennis en vaardigheden kunnen vergroten om rouwenden die steun te bieden die ze nodig hebben. De training Rouwzorg is overigens ontwikkeld op basis van de training Na bijblijven (samenwerkingsproject met het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn en de Universiteit van Utrecht) en de geaccrediteerde Post-Hbo opleiding Rouw en verliesbegeleider van het LSR.