Het is goed om op voorhand de nalatenschap te regelen. Het lijkt zo’n vanzelfsprekendheid om iedere morgen gewoon op te staan en te genieten van een nieuwe dag.

We staan er niet bij stil dat het zo maar voorbij kan zijn. We staan op, genieten van het leven en gaan ook weer voldaan naar bed. “Morgen gaan we e.e.a. regelen en anders doen we het overmorgen wel”, een vanzelfsprekendheid. Maar zo vanzelfsprekend is het allemaal niet in het leven.

Vaak hebben we in het leven alles tot in de puntjes geregeld, maar wanneer een dierbare plots komt te overlijden of we niet meer in staat zijn om onze eigen zaken te kunnen inregelen krijgen we als nabestaanden vaak te maken met diverse formele en zakelijke afwikkelingen waar we niet direct op zitten te wachten. Een levenstestament, nalatenschapstestament of zorgverklaring kan dan uitkomst bieden.

Het woord testament is afgeleid uit het Latijn en betekent verklaring van de wil. Het kan gaan over het beheer van uw bezittingen bij leven (levenstestament) of over de verdeling van uw nalatenschap (nalatenschaptestament).

In een levenstestament worden de wensen voor het beheer van bezittingen (financiën, effecten, onderneming, onroerend goed) vastgelegd. Ook kun je, net als bij de Zorgverklaring (www.zorgverklaring.nl), wensen vastleggen op het gebied van medische behandelingen. Een levenstestament treedt in werking op het moment dat je, door ziekte of ongeval, niet meer wilsbekwaam bent om beslissingen te nemen. In het levenstestament wijs je één of meerdere personen aan (gevolmachtigden) die jouw belangen behartigen. Zo worden de zaken, ook als je dat zelf niet meer kunt, volgens jouw wensen geregeld.

Het is gebruikelijk om wensen op het gebied van de medische behandelingen vast te leggen in een testament of Zorgverklaring (www.zorgverklaring.nl). De Zorgverklaring kan worden opgenomen in het medisch dossier van uw (huis)arts en tevens worden toegevoegd bij het levenstestament. Laat je informeren door een notaris of ga naar www.zorgverklaring.nl en lees de voorwaarden op de website.