Afscheid nemen is voor iedereen belangrijk omdat we met elkaar een weefsel vormen. Ieder contact en gesprek is een unieke verbinding in ons leven. 

Verlies kun je niet achterlaten

Wij ontmoeten en praten met elkaar, het leven gaat over relaties. Verlies gaat over het verliezen van relaties. Afscheid nemen betekent dat de relationele draad wordt doorgeknipt. Maar rouw is niet zo maakbaar. Je kunt het niet zomaar achter je laten. Het gaat niet om het loslaten, verwerken of een plek geven. Dat willen we misschien graag, want dan lossen we het op, maar dat gaat niet. We kunnen ons verlies alleen maar leren dragen. Het gaat niet om het verwerken, maar om het verlies te verweven in ons levensverhaal. Het gaat ook niet om loslaten, maar om anders vast te houden. Niet om het een plek te geven, maar om de beweging toe te laten tussen het voelen en ervaren van het verdriet en de draad van de dag van morgen weer op te pakken.

Rouw is overweldigend

Het kan ook dat rouw overweldigend is. Dat het niet lukt om verder te leven. Dan blijf je in de rouw. Je blijft leven met het verlies en kunt de draad van het leven niet meer oppakken. Die heftige rouw kan allerlei vervelende gevolgen hebben, zowel in somatische als psychische zin. Het welzijn staat onder druk. Je wordt belemmerd in je dagelijks functioneren. Waarom zou ik uit bed komen? Er is niemand die op mij wacht.’

Je kunt de neiging hebben om het verlies te mijden, de pijn niet te voelen, er niet meer over willen praten of gewoon je eigen leven weer oppakken. De tijd heelt immers alle wonden? Uit ervaring weten wij dat je daar later last van krijgt. In het masker van ‘flink zijn’ komen breuken en dan komt het verdriet, die angst, pijn en paniek alsnog naar boven. Daarnaast is de kans groot dat het lichaam antwoord geeft op je ingehouden verdriet.

Zoek professionele hulp

Wil je er over praten of heb je behoefte aan professionele hulp? Er staan tientallen rouwbegeleiders en vrijwilliger rouwzorgers voor je klaar. Ze zijn makkelijk te vinden, want het Landelijk Steunpunt Verlies (LSV) heeft al jaren ervaring met een verwijsbestand waar je op postcode of afstand hulp kan vinden. Raadpleeg gewoon GRATIS ons verwijsbestand, want hulp zit dichterbij dan je denkt!

Ga naar het Verwijsbestand >>