Uitgeverij 2018, Acco Uitgeverij B.V.

Auteurs: Larissa van der Molen

ISBN: 9789492398185 

Prijs: € 29,95

 

Onzichtbaar verdriet - Praktisch werkboek voor kinderen en jongeren in verliessituaties. 

Onzichtbaar verlies

De verlieservaringen die opgenomen zijn in dit boek richten zich op ‘verlies bij leven' ofwel ‘levend verlies'. Met de creatieve opdrachten worden gedachten, belevingen en gevoelens bespreekbaar gemaakt. De opdrachten zijn geschikt voor kinderen en jongeren en kunnen individueel of samen met anderen worden gedaan. Het boek is uitgewerkt aan de hand van 5 vormen van ‘levend verlies’: 

 

1. echtscheiding 

2. uithuisplaatsing 

3. adoptie 

4. opgroeien in een onveilige (thuis)situatie 

5. ziekenhuisopname 

 

Het boek kan worden ingezet om op school verlies en rouw bespreekbaar te maken maar kan ook creatieve handvatten bieden voor (jong)volwassenen, ouders, begeleiders, verzorgers, leerkrachten, hulpverleners, of grootouders. 

 

Larissa van der Molen is maatschappelijk werker en creatief therapeut. Vanuit haar praktijk ‘De Troostboom’ begeleidt zij sinds 2006 kinderen, jongeren volwassenen en gezinnen bij verlies en rouw. Al eerder schreef zij ‘Gekleurde Tranen’ en maakte ze het kwartetspel ‘Niet hier, wel dichtbij’ (Winnaar International Funeral Award en de Yarden Prijs) en het memospel ‘Vergeet-me-niet-verdrietjes’.