Opleiding

Verlies geeft gevoelens van eenzaamheid. Begrijpelijk want verlies verandert de verbinding met het verlorene (dierbare, gezondheid, werk, relatie). Door het verlies verandert dikwijls ook de verhouding met familie en vrienden. Sommigen komen op afstand, anderen komen dichterbij. Daarnaast beschadigt verlies het weefsel van zin- en betekenisgeving. Bij verlies worden rouwenden uitgenodigd om zin en betekenis in het leven te heroverwegen. 

 

Omgaan met eenzaamheid vraagt om het toelaten van alle gevoelens en gedachten die horen bij eenzaamheid en het herstellen van verbinding met jezelf en anderen (verschillende verbindingslagen). In deze workshop werken we vanuit de methodiek van Eenzaamheid en verbinding. 

 

THEMA'S

Rouw gerelateerde eenzaamheid

Ontstaan copingstijlen

Zin- en betekenisgeving

Verlies en herstel van verbinding

 

Na afloop van deze workshop ben je in staat om:

 

Verbindingsbiografie in beeld te brengen

Gebruik te maken van de eenzaamheids- en verbindingsmethodiek

Beeldtaal te gebruiken als ondersteuning

 

 

Programma en tijden
09.00  Inloop, ontmoeting in ontspanning Koffie/Thee
09.30  Meditatie – Verbroken verbinding Meditatie
10.00  Inleiding over rouw gerelateerde eenzaamheid Theorie
10.45  PAUZE  
11.00  Eenzaamheid en verbondenheid in beeld Praktische vaardigheden
11.30  Het zorgende kind - Ontstaan van Copingstijlen Theorie en reflectie
12.00 Weefsel van zin- en betekenisgeving Theorie en reflectie
12.30

LUNCH

 
13.30 

Eenzaamheids- en verbindingsmethodiek

Theorie en reflectie 
14.00 

Casuistiek

Praktische vaardigheden
14.30 

PAUZE

 
14.45 

Casuistiek

Praktische vaardigheden
16.30 

Aflsuitend verhaal

 

 

   

Inschrijven is mogelijk tot 10 dagen voor start bij- en nascholingsdag. Wilt u zich inschrijven? U kunt het inschrijfformulier downloaden

Wilt u een (telefonisch) intakegesprek om verwachtingen af te stemmen? Bel ons op telefoonnummer 033 – 4616886.